KRIVAJA ZAVIDOVIĆI

glasnik povjerilaca krivaje iz zavidovića

Prema još neprovjerenim informacijama pomoć u prehrambenim paketima i novcu radnicima “Krivaje” iduće sedmice.


Informacija je još neprovjerena.

 

 

 

 

Februar 8, 2016 Posted by | Uncategorized | Comments Off on Prema još neprovjerenim informacijama pomoć u prehrambenim paketima i novcu radnicima “Krivaje” iduće sedmice.

Povjerioci koji nisu u radnom odnosu u “Krivaji” trebaju uzeti mnogo aktivnije učešće u toku stečajnog postupka nad IP”Krivaja” Zavidovići u stečaju.


Povjerioci koji nisu u radnom odnosu u “Krivaji” trebaju uzeti mnogo aktivnije učešće u toku stečajnog postupka.

Povjerioci ne bi smijeli sami sebi dozvoliti da ih neko pravi budalama i eventualno obespravljuje kao što je to činilia prethodna “simbioza” (Vlada Federacije BiH sa Nerminom Nikšićem i sindikat “Krivaje” sa Feridom Balićem).Znači ne smije se samo šutke gledati “kako Vlada Federacije BiH i krivajin sindikat nameću neka svoja pravila.I povjerioci van “Krivaje”, koji nisu u radnom odnosu u “Krivaji” imaju svoja potraživanja, svoje pošteno zarađene i nenaplaćene plate, koje su “ostale u imovini Krivaje”.Znači treba uzeti “stečajni postupak u svoje ruke” a ne prepuštati ga “Vladi Federacije BiH i krivajinom sindikatu”, pa kako “nam oni skroje gaće”, kao što su nam “krojili gaće” i Balićev sindikat i Nikšićeva Federalna Vlada.

Februar 5, 2016 Posted by | Uncategorized | Comments Off on Povjerioci koji nisu u radnom odnosu u “Krivaji” trebaju uzeti mnogo aktivnije učešće u toku stečajnog postupka nad IP”Krivaja” Zavidovići u stečaju.

Povjerioci ne bi smijeli dopustiti dalje bezobrazno miješanje Vlade Federacije BiH u stečajni postupak nad IP”Krivaja” d.o.o. Zavidovići u stečaju ili takozvani “dirigovani stečaj” čime se obesmišljava sam stečajni postupak kao “sudski postupak”.


Povjerioci i Skupština povjerilaca koja sačinjava sve povjerioce ne treba dozvoliti da sadašnja  Vlada  Federacije BiH ponovo u “Krivaju” iz Zavidovića “uvede neke svoje nove favorite” ili “svoje tajkune” , kao što je učinila i bivša Vlada Federacije BiH sa premijerom  Nerminom Nikšićem,  a od čega povjerioci pa i radnici kao povjerioci neće imati neke posebne koristi, (tačnije nikakve koristi) pa ni u vrijednosti vlasničkih udjela u imovini firme.Znači “oslanjanje na Vladu Federacije BiH” je u principu unaprijed pogrešno jer “Vlada Federacije BiH nameće svoja pravila u stečaju” a ne “ravna se po interesima povjerilaca”.Interes povjerilaca su vlasnički udjeli u firmi, na osnovu potraživanja od IP”Krivaja” d.o.o. Zavidovići u stečaju.

Imali smo priliku “vidjeti i osjetiti” kako to Vlada Federacije BiH “radi” sa braćom Mujanović i sa ovom “ortačkom grupom”.”U principu to ga dođe, nova Vlada Federacije BiH, novi i tajkuni u Krivaji”.

Kao zaključak? Ovaj aktuelni “sindikat” u “Krivaja Mobel” d.o.o.Zavidovići pravi gotovo istu grešku koju je napravio i “sindikat” koji je vodio Ferid Balić, (baš kao i Vehbije Aličića sindikat) koji se takođe kao i “ovaj sindikat oslanjao na pamet” Vlade Federacije BiH, pa je rezultat ovo  što se danas ima, a imaju se protesti, potpuna fizička blokada firme, svopšte radničko nezadovoljstvo poslodavcima “koje je preko svoga sindikata u Krivaji dovela tadašnja Vlada Federacije Nermina Nikšića” i konačno i raskid kupoprodajnog ugovora.

Mi lično ne vjerujemo u dobre namjere Vlade Federacije BiH u pogledu interesa povjerilaca pa i radnika kao povjerioca i da je ista spremna omogućiti povjeriocima po osnovu njihovih potraživanja prema IP”Krivaja” d.o.o. Zavidovići kao dužniku, uživanje vlasničkih udjela ili suvlasnički odnos u istoj i da Vlada Federacije BiH neće potencirati nekog “novog strateškog partnera” koji će opet biti “go ko lipić” bez novca kao što su i ovi “strateški partneri” i oni prethodni, braća Mujanovići.Pa da ponovo Vlada Federacije BiH takvim “golaćima” da imovinu firme i radničke sudbine “u ruke” a oni zavedu “strahovladu u firmi” i ekstremnu eksploataciju radne snage, a povjerioci kojima se duguje preko 100 miliona maraka potraživanja da ne dobiju ništa, na ime duga što im duguje IP”Krivaja” Zavidovići u stečaju.

Na kraju, ne želimo da nam Vlada Federacije BiH “kroji gaće” u stečajnom postupku, želimo da ih sami kao povjerioci “skrojimo” kroz Skupštinu povjerilaca, jer Vlada Federacije BiH kada god nam je “krojila gaće” nisu nam valjale” (privatizacija sa braćom Mujanović i njihovom neregistrovanom “Krivaja 1884”, dirigovani stečajni postupak od strane Vlade Federacije BiH sa “ortačkom grupom” koja je osnovala “Krivaja Mobel”).

Februar 5, 2016 Posted by | Uncategorized | Comments Off on Povjerioci ne bi smijeli dopustiti dalje bezobrazno miješanje Vlade Federacije BiH u stečajni postupak nad IP”Krivaja” d.o.o. Zavidovići u stečaju ili takozvani “dirigovani stečaj” čime se obesmišljava sam stečajni postupak kao “sudski postupak”.

Šta dalje? Kako usmjeriti stečajni postupak nad IP”Krivaja” d.o.o. Zavidovići u stečaju a u najboljem interesu povjerilaca pa i radnika kao povjerilaca?


U narednom periodu ćemo pisati šta mislimo da treba i kako treba pravno raditi da bi se najbolje zaštitili interesi povjerilaca pa i radnika kao povjerilaca.

Jedna “faza” sa ugovorom o kupoprodaji se završila, na nama je da idemo dalje.

Za neki početak mislimo da bi bilo najbolje ovako, kako slijedi:

1.Treba zakazati Skupštinu povjerilaca IP”Krivaja” d.o.o. Zavidovići u stečaju;

2.Na Skupštini povjerilaca raspraviti pitanje popune Odbora povjerilaca, te pitanje štetnosti po interese povjerilaca Izjave Odbora povjerilaca “da je ortačka grupe ispunila sve svoje obaveze po osnovu kupoprodajnog ugovora”, Izjava na linku:

https://ipkrivaja.wordpress.com/2016/01/01/odbor-povjerilaca-i-stecajni-upravnik-su-zaista-potpisali-takvu-izjavu-a-protivno-interesima-povjerilaca-i-stvarnom-stanju-a-sto-pokazuju-zalbom-stecajnog-upravnika-protiv-upisa-ortacke-grupe-u-p/

VEZA:

https://ipkrivaja.wordpress.com/2016/01/28/mislimo-da-ce-u-buducnosti-biti-u-vezi-sa-svim-ovim-oko-raskida-kupoprodajnog-ugovora-jos-dosta-pravnih-sporova-izmedu-ortacke-grupe-i-odbora-povjerilaca-zbog-ove-izjave-na-linku/

https://ipkrivaja.wordpress.com/2016/01/26/odluka-odbora-povjerilaca-o-davanju-saglasnosti-za-raskid-kupoprodajnog-ugovora-dostavljena-stecajnom-sudu-u-zenici/

3.Da Skupština povjerilaca naredi stečajnom upravniku da sačini plan reorganizacije IP”Krivaja” d.o.o. Zavidovići u stečaju, a koji bi podrazumjevao podjelu vlasničkih udjela povjeriocima i nastavka poslovanja firme za početak u kapacitetu od minimalno 800 radnika, te što brži postupak okonačanja stečajnog postupka i prelazak u normalno poslovanje firme.

4.Da Skupština povjerilaca naredi stečajnom upravniku da unutar stečajnog plana reorganizacije ostavi prostor za dovođenje profesionalne uprave (rukovodioci sa rejtingom) koji nisu do sada vodili ni po kom osnovu poslovanje IP”Krivaja” d.o.o. Zavidovići, nisu bili direktori i šefovi i dr,  (jer raniji rukovodioci i njihova upravljačka nesposobnost se pokazala time što je firma dovedena u stečaj i kao takvi su nesposobni da donesu boljitak firmi i povjeriocima kao potencijalnim suvlasnicima firme).Novi menadžeri bi bili adekvatno nagrađeni, visokim platama, ali bi odgovarali za svoj rad povjeriocima kao potencijalnim suvlasnicima firme.

5.Unutar stečajnog plana reorganizacije predvidjeti dodatnu mogućnost zapošljavanja  1000 radnika u naredne četiri godine.

Sve navedno bi trebalo odraditi što prije, a radi nastavka proizvodnje.

Dalje, primjetili smo da predstavnici radnika i sami radnici “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići na ovom VIDEO SNIMKU sa linka:

http://www.federalna.ba/bhs/vijest/154814/pocetak-rjesavanja-radnickih-problema-u-ovom-preduzecu

previše polažu nade u Vladu Federacije BiH i u nekog “novog strateškog investitora”, što smatramo da je na “tragu svega onoga” što je činio i prethodni sindikat na čelu sa Feridom Balićem, a što se pokazalo totalno pogrešnim već samom ovom situacijom i poništenjem kupoprodajnog ugovora “koji je 2014.godine isposlovao Balićev sindikat u saradnji sa Vladom Federacije BiH ili tadašnjim premijerom Nerminom Nikšićem”.

To pretjerano pouzdavanje u “tuđu ruku da svrab počeše” može se pretvoriti u nešto slično što se desilo sa “pouzdavanjem Balićevog sindikata u tadašnju Vladu Federacije BiH” ili što bi se narodski reklo “nakon što je sjahao Murta da uzjaše Kurta” ili neki novi “tajkun” ili gazda eksploatator, sličan ili još i gori po posljedicama po prava radnika i povjerilaca i od sadašnjih eksploatatora.

VEZA:

https://ipkrivaja.wordpress.com/2016/01/29/dnevni-avaz-pise-o-avanturi-bivseg-premijera-federacije-bih-nermina-niksica-u-vezi-sa-krivajom/

Smatramo “da svoju sudbinu treba uzeti u svoje ruke” i kroz Skupštinu povjerilaca (komplet svi povjerioci pa i radnici kao povjerioci) da upravljamo stečajnim postupkom u najboljem interesu povjerilaca, pa i radnika kao povjerilaca.Mi mislimo da je najbolji interes da povjerioci pa i radnici kao povjerioci postanu suvlasnici firme i da će se kao takvi najbolje brinuti za rad firme, punu zaposlenost i održavanje radnih mjesta.

Mislimo da nam ne treba “novi tajkun, gazda ili ekspolatator”, da splavlja kajmak a da mi kao povjerioci ne dobijemo ni sirutke poslije njegova “splavljanja”.

Sa imovinom koju ima “Krivaja” lako je dobiti obrtna finansijska sredstva od svake banke, jer postoji imovina koja se može založiti, a sa tim novcem se može krenuti, uz malo štednje i da se pošteno radi biće na dobro.

 

Januar 27, 2016 Posted by | Uncategorized | Comments Off on Šta dalje? Kako usmjeriti stečajni postupak nad IP”Krivaja” d.o.o. Zavidovići u stečaju a u najboljem interesu povjerilaca pa i radnika kao povjerilaca?

Obavijest o raskidu kupoprodajnog ugovora dostavljena stečajnom sudu u Zenici 02.02.2016.godine.


Obavijest o raskidu kuprodajnog ugovora i prateća dokumentacija

 

Februar 9, 2016 Posted by | Uncategorized | Komentariši

Jebe lud zbunjenog, kad oni jebu nikome ništa a kad njih jebuu pozivaju se na ljudska prava i Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava, jebe lud zbunjena u mozak


Jebe lud zbunjenog, kad oni jebu nikome ništa a kad njih jebuu pozivaju se na ljudska prava i Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava, jebe lud zbunjena u mozak

 

 

 

Februar 9, 2016 Posted by | Uncategorized | Komentariši

Jebe lud zbunjenog, kao Razvojna banka Federacije BiH namirilia svoje potraživanje a raskinut kupoprodajni ugovor? Iz čega je namirila?


Jebe lud zbunjenog kao Razvojna banka namirilia svoje potraživanje a raskinut kupoprodajni ugovor

 

Prijedlog za imenovanje člana Odbora povjerilaca

 

 

Februar 8, 2016 Posted by | Uncategorized | Comments Off on Jebe lud zbunjenog, kao Razvojna banka Federacije BiH namirilia svoje potraživanje a raskinut kupoprodajni ugovor? Iz čega je namirila?

Stečajni upravnik predlaže stečajnoj sudiji da ponovo “zaobiđe” Skupštinu povjerilaca i mimo Skupštine povjerilaca nametne članove Odbora povjerilaca kao “punomoćnike Skupštine povjerilaca”.Ukoliko članove Odbora povjerilaca ne izabere Skupština povjerilaca IP”Krivaja” d.o.o. Zavidovići u stečaju oni neće imati pravni legitimitet da predstavljaju interese Skupštine povjerilaca.


Stečajni upravnik predlaže stečajnoj sudiji da ponovo zaobiće Skupštinu povjerilaca i mimo Skupštine povjerilaca nametne članove Odbora povjerilaca kao punomoćnike Skupštine povjerilaca

 

U pogledu odbora povjerilaca pravno su sporne  kao članovi Odbora povjerilaca  Emina Šahman (koja je dala ostavku) i Amra Pojskić, zato  jer ih nije izabrala “kao svoje punomoćnike” Skupština povjerilaca IP”Krivaja” d.o.o. Zavidovići u stečaju, a time je pravno sporno i njihovo glasanje u Odboru povjerilaca, to jest  glasanje za  Odluke Odbora povjerilaca, pa i najnovije glasanje o raskidu kupoprodajnog ugovora za koje je glasala Amra Pojskić.

Februar 5, 2016 Posted by | Uncategorized | Comments Off on Stečajni upravnik predlaže stečajnoj sudiji da ponovo “zaobiđe” Skupštinu povjerilaca i mimo Skupštine povjerilaca nametne članove Odbora povjerilaca kao “punomoćnike Skupštine povjerilaca”.Ukoliko članove Odbora povjerilaca ne izabere Skupština povjerilaca IP”Krivaja” d.o.o. Zavidovići u stečaju oni neće imati pravni legitimitet da predstavljaju interese Skupštine povjerilaca.

Danas u 7:00 je počeo radnički zbor.Tema, šta dalje nakon što je raskinut kupoprodajni ugovor?


Februar 5, 2016 Posted by | Uncategorized | Comments Off on Danas u 7:00 je počeo radnički zbor.Tema, šta dalje nakon što je raskinut kupoprodajni ugovor?

Munib Husejnagić (SDP): Zvanično sam prekinuo radni odnos u “Krivaja-Mobel” 01. februara


Munib Husejnagić

Ova press konferencija zakazana je sa namjerom da prisutne i građane upoznam sa razvojem situacije u “Krivaja-Mobel“ Zavidovići iz mog ugla, kao bivšeg generalnog direktora. Osnovni razlog mog obračanja leži u činjenici da je u javnosti objavljeno jako puno neistina i dezinformacija iz kojih se stvorila pogrešna slika o ovom preduzeću. Prije mog dolaska na čelo ovog preduzeća bili su zaključeni svi kupoprodajni ugovori i anexi između IP „Krivaja“ u stečaju, Vlade FBiH i Razvojne banke s jedne strane i Ortačke grupe i „Krivaja-Mobel“d.o.o s druge strane. U moje vrijeme je samo uplačen porez na promet nekretnina po ovom ugovoru od strane Ortačke grupe. Ukratko, samo da Vas i građane informišem da su predmet prodaje po javnom oglasu isključivo bile nekretnine i pokretne stvari iz popisa,a da nigdje ni jednom riječju nisu spominjani radnici. U skladu s zakonskim procedurama je potpisan kod Notara kupoprodajni ugovor sa postignutom cijenom od 8.700.000KM. Bitno je napomenuti da ovo nije prodaja iz postupka privatiacije, nego prodaja nekretnina iz stečajnog postupka i to iz sedmog pokušaja, koliko je predhodno po raznim postupcima bilo pokušaja prodaje ovog industrijskg komplexa. Naknadno je uz saglasnost Vlade Federacije i odbora povjerilaca data saglasnost i potpisan Anex 1. Ugovora u kojem je umjesto prvobitnog načina plačanja kupoprodajne cijene dogovoreno da se iznos izdvojenog namirenja prema Rzvojnoj banci u iznosu od cca 6,5 milion KM namiri preuzimanjem i reprogramiranjem kredita od strane „Krivaja-Mobel“ Zavidovići. Potpisivanjem ugovora o preuzimanju i reprogramu kredita kod Razvojne banke,IP „Krivaja“ u stečaju je automatski rasterečena tog duga prema Razvojnoj banci a Ortačkoj grupi evidentirano izvršenje obaveze po kupoprodajnom ugovoru u tom iznosu. Anexom 1. Ugovora o preuzimanju kredita i reprogramu je preuzeta obaveza o očuvanju 800 radnika ,za vrijeme trajanja vraćanja kredita. Ovim Ugovorom je definisana mogučnost ne raskidanja ugovora, nego se proglašava kredit dospjelim u cijelosti i pokreće se mehanizam naplate, putem blokade računa ili prodaje hipotekarne imovine. To je jedini zakonski mehanizam koji je moguće u ovom trenutku u skladu sa ugovorom pokrenti i realizovati. Sve ostale silne najave o raskidanju kupoprodajnog ugovora su pravno neutemeljene i ne želim ih uopće komentarisati. O tome će svoj sud dati pravosudni organi u koje kao legalista vjerujem. Sada bih Vas želio informisati o nekim činjenicama vezanim za zatečeno stanje kada sam došao na čelo ove kompanije i stanje obaveza prema radnicima i Državi u vrijeme otpočinjanja serije štrajkova, koji su rezultirali totalnom blokadom preduzeća. Ove podatke želim iznijeti pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, da bi javnost mogla izvući zaključke šta je stvarno na sceni u „Krivaji-Mobel“ Zavidovići. Sve što sada iznesem spreman sam zvanično dokumentima potkrijepiti. Zatekao sam stanje početkom juna 2015. godine da nisu isplačeni doprinosi i porezi na plaću ni za jedan mjesec 2015 godine,kao i za decembar 2014. godine. Neto plata je bila isplaćena za april 2015. godine. Radnicima koji su bili privremeno spriječeni za rad nije obračunavana plata za vrijeme koje nisu radili, s tim da je bio potpisan tromjesečni protokol o akontativnoj pomoći od po 150KM uz obavezu vraćanja kada počnu raditi. Radnicima nisu ovjeravane knjižice zbog duga prema KZZO. Mojim dolaskom je prvi put u toj godini isplaćena plata krajem juna za maj zajedno sa doprinosima i porezima na platu. Uslijedila je blokada svih naših računa zbog neuplaćenih zatečenih doprinosa poreza na plate koja je trajala skoro mjesec dana. Intezivnim aktivnostima sam uspio postići sporazum sa Poreskom uravom i potpisati protokol o reprogramu obaveza uz hipoteku kao garanciju plaćanja tih obaveza. Naredne dvije plate sam isplatio takođe zajedno sa doprinosima i porezima kao i tri mjesečne rate (za 9,10 i 11 mjesec) zaostalih obaveza po protokolu sa Poreskom upravom. Odgovorno tvrdim da smo u vrijeme početka serije štrajkova imali izmirene obaveze prema državi i normalno ovjeravali zdravstvene knjižice. Ovu svoju tvrdnju potkrepljujem Uvjerenjem Poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivanje. Uz to sam sindikalnom odboru ponudio umjesto akontacije i obaveze vraćanja bespovratnu nadoknadu plate za radnike koji su bili na privremenom prekidu rada u skoro istom iznosu koliku su dobijali akontaciju. Na žalost sva moja nastojanja i značajno povoljnije stanje obaveza u odnosu na zatečeno stanje nisu bili dovoljni da ih nagovorimo od obustave rada.Sve nedvojbljeno ukazuje da su razlozi za ovakvo postupanje sasvim druge prirode a sve ukazuje na završni čin upisa imovine u katastru općine Zavidovići. Nakon nekoliko zajedničkih sastanaka i telefonskh razgovora sa predsjednicom Granskog sindikata gđom Lejlom kao i sa savjetnicima Premijera Federacije Novalića i naših zajedničkih nastojanja da radnike vratimo na radna mjesta, nakon neuspjeha svi smo zajednički zaključili da iza ovih kolovođa stoje interesne skupine koje koriste ove radnike za ostvarivanje svojih ciljeva a da najmanje skoro nikako ne vode računa o njima samima. Kao socijaldemokrata sam uvijek imao korektan odnos prema sindikatu i radnicima a i to Vam mogu potkrijepiti sa bezbroj primjera: samo neke da navedem platu u firmi u kojoj sam bio direktor 9 godina sam u punom iznosu zajedno sa doprinosima isplaćivao prvi radni dan tj. prvog u mjesecu za prethodni mjesec i svih 9 godina isplaćivao 13-tu platu i drugi primjer da je na zboru radnka RMK „Promet“ gdje sam takođe bio direktor jednoglasno ponuđeno od radnika ovlaštenje da upravlam sa njihovim dionicama na prvoj skupštini dioničarskog društva.

Dolazak na čelo ove kmpanije za mene je bio poslovni izazov jer sam procijenio da se može pokrenuti proizvodnja u svim pogonima i uposliti svi radnici pa čak i povećati određeni broj radnika. Zbog nemogućnosti obezbjeđenja bukove oblovine nije bilo moguće uposliti 800 radnika i zbog toga je sve i jedan mjesec ostvaren gubitak koji je u prosjeku za prvi deset mjeseci bio 350 hiljada KM, sa dostignutim akumuliranim gubitkom sa 3,5miliona za deset mjeseci uključio se alarm da se pod hitno nešto mora učiniti ili ode firma u stečaj. Sve su opcije razmatrane kako od strane Uprave i vlasnika tako i zajednički sa Vladom i potencijalnim investitorima. Moja opcija je bila uvođenje novih investitora, kako bi zaštitili radnike jer u protivnom je neminovno proglašavanje tehnološkog viša u interesu očuvanja ostalih radnih mijesta koji se mogu uposliti. Javno sam na sastanku u Federalnoj vladi saopštio, kao i na sjednici općinskog Vijeća Zavidovići, da ću se povući ukoliko ne nađemo zajedničko rješenje o uposlenosti svih radnika i da ja neću davati otkaze radnicima. Svoju namjeru sam Upravnom odboru i ozvaničio 16.11.2015. godine od tada mi je u skladu sa menadžerskim ugovorom počeo teći otkazni period. Sve vrijeme sam intenzivno pregovarao sa potencijalnim investitorima u cilju razrješenja ove agonije. Konačno smo 26.01.2016. god došli do usaglašenog teksta ugovora o ulasku stranog investitora u halu namještaja IV koji ima radni prostor od 15.500m2 i koji odgovara potrebama investitora koji ima namjeru preseliti kompletnu fabriku namještaja iz Njemačke, sa najsavremenijim CNC mašinama. Kod ovog investitora bi se mogli zaposliti svi radnici koji zbog nedostatka sirovine u „Krivaja-Mobel“ nisu bili radno angažovani, a kroz poslovnu saradnju bi se mogle raditi određene pozicije za namještaj u „Krivaji-Mobel“ kao i pružanje usluga sušenja. Bitno je napomenuti da ovaj investitor ne koristi istu sirovinu za proizvodnju namještaja kao „Krivaja-Mobel“. Dogovorenom cijenom zakupa bi se skoro u cjelosti mogao vraćati kredit kod Razvojne banke i obezbijediti dugoročna uposlenost svih radnika i stabilna likvidnost preduzeća. Pošto sam stvorio preduslove, kroz obezbjeđenje investitora za punu uposlenost svih radnika od 01.03.2016. kako je ugovorom predviđeno da bi investitor ušao u posjed iznajmljenog pogona, smatram da sam svoju misiju ostvario. Kako su nerazumna dešavanja jos uvijek na sceni odlučio sam da se u potpunosti povučem i prepustim pravnim ekspertima da razriješe ovaj čvor što prije u protivnom će i ova prilika propasti. Zvanično sam prekinuo radni odnos sa 01. Februarom. 2016.godine.

Izvor:

Munib Husejnagić (SDP): Zvanično sam prekinuo radni odnos u “Krivaja-Mobel” 01. februara

 

Februar 3, 2016 Posted by | Uncategorized | Comments Off on Munib Husejnagić (SDP): Zvanično sam prekinuo radni odnos u “Krivaja-Mobel” 01. februara

Stečajni upravnik IP”Krivaja” d.o.o. Zavidovići u stečaju, obavijestio “ortačku grupu” o raskidu kupoprodajnog ugovora.


Stečajni upravnik obavijestio “ortačku grupu” o raskidu kupoprodajnog ugovora

Ortačka grupa dobila Obavijest o raskidu ugovora i zahtjev za povrat imovine od Stečajnog upravnika

slika

Obavijest o raskidu kupoprodajnog ugovora.

 

Jučer je pismo koje potpisuje Hamdija Muratović, Stečajni upravnik Industrijskog preduzeća “Krivaja” d.o.o. u stečaju, upućeno na adrese :”Ortačkoj grupi”(Trgovačko društvo “Makro-Drvo” Žepče, “Marić-Žepče” Žepče, “Prograd” Žepče i “Fidis” Zavidovići), Razvojnoj banci FBiH Sarajevo, Federalnom zavodu za zapošljavanje Sarajevo, Vladi FBiH, Općinskom sudu Zenica, PREDMET: OBAVIJEST O RASKIDU UGOVORA I ZAHTJEV ZA POVRAT IMOVINE.

Na osnovu Odlike povjerilaca sa prilozima koja je donesena 25.01.2016. godine potrebno je da u roku od 8 dana prijama akta dostave se imena komisije koja će u saradnji sa komisijama prodavaca izvršiti i zapisnički konstatovati popisom imovine nekretnina i pokretnih stvari koje su bile predmet kupoprodajnog Ugovora sa Anexom i Ispravkom i popis ostale imovine koja je vlasništvo stečajnog dužnika, a koja se nalazi u objektima koji su predmet povrata imovine iz kupoprodajnog Ugovora.

Izvor:

Ortačka grupa dobila Obavijest o raskidu ugovora i zahtjev za povrat imovine od Stečajnog upravnika

Februar 3, 2016 Posted by | Uncategorized | Comments Off on Stečajni upravnik IP”Krivaja” d.o.o. Zavidovići u stečaju, obavijestio “ortačku grupu” o raskidu kupoprodajnog ugovora.

Prati

Get every new post delivered to your Inbox.