KRIVAJA ZAVIDOVIĆI

GLASNIK POVJERILACA

“Dnevni avaz” javlja: Kome je Vlada Federacije (SDA – SDP) predala giganta u ruke Prodaja „Krivaje“ velika je prevara! http://www.avaz.ba/clanak/138428/prodaja-krivaje-velika-je-prevara#sthash.5VkAt7NB.dpuf


Objavljeno: 01. 10. 2014 – 18:05

Federalna vlada, kojom upravljaju SDP i SDA, prije nekoliko dana u Zavidovićima je upriličila predizborno slavlje hvaleći se da je nakon niza godina uspjela riješiti problem Industrijskog preduzeća „Krivaja“. Ortačka grupa od četiri firme iz Žepča i Zavidovića navodno je, za 8,7 miliona KM kupila bivšeg drvnog giganta te svu njegovu imovinu. Portfolio kupaca „Dnevni avaz“ došao je u posjed portfolija četiri firme u ortačkoj grupi, kao i originalnog ugovora s elementima o kupovini, koji pokazuju da se radi o smišljenoj predizbornoj prevari. Prema podacima LRC Kreditnog biroa koji omogućavaju da se izbliza vidi bonitet neke firme, preduzeća „Makro drvo“, „Prograd“ i „Marić“ Žepče te naknadno ubačeni „Fedis“ Zavidovići ukupno imaju 148 zaposlenih, deset puta manje nego firma koju kupuju.

Kako pokazuje istraživanje “Dnevnog avaza”, nijedna od ovih firmi nema ozbiljan angažman u proizvodnji namještaja i drvnoj industriji, ako se isključe trgovina i preprodaja trupaca. No, ono što zapanjuje jeste podatak da su tri žepačke firme prošle godine imale ukupnu dobit od svega 44.000 KM! Preciznije, „Marić“ je poslovao negativno (u minusu 41.887 KM), a „Makro drvo“ i „Prograd“ u plusu (28.717 i 52.073 KM), ali su ukupni iznosi prometa, prodaje i zarade minorni u odnosu na, makar i usnulog, giganta kojeg kupuju.

542be177-6c8c-414a-ba91-4739b0765237-fakicccc01542be174-3df8-4b22-af51-463fb0765237-faksicccc000222

I tu nije kraj. Jedna od firmi kupaca je i „Fedis“ iz Zavidovića, koji nema nijednog zaposlenog radnika, nema direktora, prometa, pa ni dobiti, jer je ta firma osnovana tek 11. septembra ove godine te naknadno ubačena u ortačku grupu! Zastupnik firme Muhamed Šibonjić, bivši ministar u Vladi ZDK, od Vrhovnog suda FBiH 2006. godine je pravosnažno osuđen na uvjetnu zatvorsku kaznu zbog zloupotrebe položaja i ovlasti. Šibonjić je prvi put osuđen 2003., dok je bio ministar, ali nakon obnovljenog postupka zatvorska kazna je zamijenjena uvjetnom. Sporni član Ono što zabrinjava jeste i član 6. Ugovora o prodaji, koji je ovjeren kod notara 24. septembra. U njemu se „precizira“ izmjena člana 9. Ugovora te navodi da se „prodaja smatra okončanom isplatom cjelokupne kupoprodajne cijene“. A prodata je cijela tehnološko-ekonomska cjelina prodaje furnira, namještaja, usluga te hotel „Kristal“. Na spisku od četiri kucane stranice nalaze se pilane, zgrade, saloni namještaja, proizvodne hale i skladišta, sušare, uslužni objekti, ambulante, upravne i zgrade organizacionih jedinica, računarski centar, knjigovodstvo, mašine, sirovine, deponije, magacini, bazeni, trafostanice, restorani… Sve to zauzima skoro milion kvadratnih metara i dato je za 1,5 miliona KM u dvije rate te obavezu preuzimanja kredita kod Razvojne banke FBiH od 6,5 miliona KM, koje vraća nova firma, čijom se imovinom i garantira vraćanje kredita, ali ne imovinom kupaca. Samo priključci struje, telefona i vode za ovu firmu (da ne spominjemo korištenje brenda „Krivaja“) koštaju koliko i buduća firma. Sve obaveze i dugovanja stare firme ostaju stečajnom upravniku u postupku, dakle, najvjerovatnije će biti isknjiženi.

Nikšić „Krivaju“ predao „žepačkoj grupi“

542be0a5-544c-4f22-bd31-4497b0765237-niksic-krivaja1

Duže od godinu i po lanac njemačkih proizvođača i trgovaca pokušavao je od federalnog premijera Nermina Nikšića (SDP) dobiti termin za sastanak na kojem bi prezentirao svoju viziju kupovine i obnove rada „Krivaje“. Više desetina dopisa, e-mailova, upita, poziva, bilo je uzaludno – iz Nikšićevog kabineta nije bilo odgovora.

Tokom ljeta i početkom septembra „Krivaju“ su željeli kupiti i bh. naftni magnati okupljeni u ortačku grupu, među kojima su bili „Sliško“ i HIFA, s kapitalom nekoliko stotina puta većim od onoga „žepačke grupe“.

Da je i ova prodaja, u kojoj je nuđen višestruko veći iznos, propala, potvrdio nam je jedan od učesnika u razgovorima, koji kaže da je jedino što su od stečajnog upravnika i Vlade FBiH dobili bio usmeni odgovor da „im za sada nije interesantna njihova ponuda“.

Autor: A. DŽONLIĆ 

-See more at: http://www.avaz.ba/clanak/138428/prodaja-krivaje-velika-je-prevara#sthash.5VkAt7NB.dpuf

Izvor:

Dnevni avaz

Veza:

Naša predviđanja kakav će biti ishod najnovije privatizacije (kupoprodaje) “Krivaje”?!

 

Oktobar 2, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentariši

O privremenoj mjeri i mjeri osiguranja koju je predlagatelj podnio 21.04.2014. godine i mjeri osiguranja koju je predlagatelj podnio 18.06.2014. godine, sud će donijeti odluku u roku od 3 dana.


Uhhhhh, alaj će se “ova čorba posoliti”.Uhhhhhh…

Budite tu, mislimo pratite ovu stranicu, objavit ćemo, čim prije stečajni sud donese Oduke iz naslova?!

Oktobar 1, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentariši

Z A P I S N I K Sa ročišta u stečajnom postupku koji se vodi nad IP „KRIVAJA“ d.o.o. Zavidovići, u ponovnom postupku odlučivanja o imovini pravne zajednice, sastavljen kod Opštinskog suda u Zenici dana 01.10.2014.Izvjesno je da će “Ferimpex” dokazati “pravnu zajednicu” sa IP”Krivaja”, u pogledu t.z.v. “Krivaja 1884”?!Znači “Ferimpex” stječe pravo odvojenog namirenja, kupoprodajni Ugovor od 29.08.2014.godine, takav kakav je “na klimavim nogama”?!Znači pisali smo istinu u pogledu naših prognoza u vezi sa vremenski održanjem tog Ugovora?!


BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U ZENICI

Broj: 43 0 St 040825 10 St

Zenica, 01.10.2014. godine

Z A P I S N I K

Sa ročišta u stečajnom postupku koji se vodi nad IP „KRIVAJA“ d.o.o. Zavidovići, u ponovnom postupku odlučivanja o imovini pravne zajednice, sastavljen kod Općinskog suda u Zenici dana 01.10.2014. godine u 09,00 sati

SASTAV SUDA:

SUDIJA: Sanja Pavlić

ZAPISNIČAR: Mirha Vesić

PREDLAGAČ: FERIMPEX d.o.o. Zavidovići, ul. 8 Marta bb, Zavidovići, zastupan po punomoćniku Admir Gagula, advokat iz Sarajeva,

PROTUPREDLAGAČ: IP „KRIVAJA“ d.o.o. Zavidovići, Radnička bb, Zavidovići, prisutna Šibonjić Amira, zaposlenica punomoć u spisu

Pristupili:

Ibrahim Mujanović, zakonski zastupnik predlagatelja Ferimpex d.o.o. Zavidovići

Nastavlja se ročište.

Punomoćnik predlagača izjavi:

Predlaže da se zaključi postupak po prijedlogu predlagatelja za odvojeno namirenje povjerilaca „Krivaje 1884“ i PD“ Krivaja 1884“, te da sud donese odluku prema stanju u spisu.

Predlagatelj smatra da Sud treba u cjelosti usvojiti njegov prijedlog i utvrditi da se iz imovine odnosno imovinske vrijednosti od 7.756.990,94 KM imaju namiriti povjerioci društava „KRIVAJA 1884“ odnosno PD „KRIVAJA 1884“ kako je to i prethodno predloženo od strane Predlagatelja.

Između Predlagatelja i Protivnika nesporno je egzistirala pravna zajednica u vidu d.o.o. čiji su osnivači bili Predlagatelj i Protivnik.

Predlagatelj posebno skreće pažnju Sudu da je Kantonalni sud zaključio da se prema stanju spisa u momentu odluke ne može zaključiti da je došlo do razvrgnuća pravne zajednice. Predlagatelj smatra da novi dokazi koje je uložio u spis potvrđuju da je do razvrgnuća zaista došlo. Svako drugačije tumačenje bi bilo bez ikakvog osnova – jer razvrgnuće kao termin može značiti samo „prestanak“ – a nikakav argument ne može postojati za zaključak da KRIVAJA 1884 i PD KRIVAJA 1884 nisu prestale.

Pravna zajednica između Predlagatelja i Protivinika je prestala izvan stečajnog postupka i to raskidom Ugovora o zajedničkom ulaganju od strane Predlagatelja te brisanjem iz registra društava kod OS Zenica društva PD „KRIVAJA 1884“ d.o.o. Zavidovići.

Da je pravna zajednica razvrgnuta već izvan stečajnog postupka nespornim je učinio i Stečajni upravnik na raspravi od 17.10.2013. Inače, pod razvrgnućem pravne zajednice se ne može smatrati ništa drugo nego njen prestanak – a kao što se vidi iz dokaza koje je Predlagatelj uložio u spis svojim podneskom od 17.06.2014. – pravna zajednica je nesporno prestala. To među strankama u ovom postupku nije ni sporno.

Također je nesporan dio koji je Protivnik dobio prestankom pravne zajednice. Taj „dio“ zapravo predstavlja cjelokupnu imovinu pravne zajednice koju je, kao što iz dokaza proizilazi, preuzela IP „KRIVAJA“.

U periodu postojanja KRIVAJA 1884 i PD KRIVAJA 1884 nesporno je nastala određena imovina, i to radom tih društava. Nije riječ o imovini osnivača, nego o imovini vlasništvo tih društava. Vrijednost te imovine utvrđena je izvještajem revizorske kuće Dervi – koja je određena u ovom postupku na saglasan prijedlog stranaka.

Po izjavljenom raskidu Ugovora o zajedničkom ulaganju – kompletnu imovinu navedenih društava, kak to nesporno proizilazi iz dokaza u spisu, preuzeo je Protivnik. Takvo što je zapisničko konstatovano od strane ranijeg direktora PD „KRIVAJA 1884“ i Protivnika.

Time se u ovom predmetu ne traži razvrgnuće pravne zajednice – jer je ista već razvrgnuta tj. prestala je postojati. U ovom postupku se ne traži ni da stečajni sud utvrdi koji je to dio imovine Protivnik dobio prestankom pravne zajednice. Protivnik je naime dobio SVU imovinu pravne zajednice.

U ovom postupku se samo traži da se iz imovine koja je pripadala toj pravnoj zajednici, a koju je nesporno preuzeo u cjelosti Protivnik, odvojeno namire povjerioci obaveza koje su proistekle iz odnosa pravne zajednice kako i predviđa čl. 54. st. 2. Zakona o stečajnom postupku.

Svaka drugačija odluka bi jasno značila pogodovanje nastojanjima Protivnika da izigra povjerioce „KRIVAJA 1884“ i PD „KRIVAJA 1884“ – na jednak način kao što pokušava da izigra povjerioce stečajne mase na što je Predlagatelj sudu skrenuo pažnju svojim podneskom od 23.09.2014.g.

Punomoćnica protupredlagaća izjavi:

Ne protivim se da sud donese odluku u skladu sa odlukom Kantonalnog suda.

Sud donosi:

Rješenje

Upućuje se predlagatelj „FERIMPEX“ d.o.o. Zavidovići da u roku od 30 dana od dana ovog ročišta podnese prijedlog za razvrgnuće pravne zajednice i dužan je o tome obavijestiti sud pozivom na ovaj broj predmeta, ako predlagatelj o istom ne obavijesti sud smatrat će se da je odustao od razvrgnuća pravne zajednice a time i od prava na odvojeno namirenje iz odnosa pravne zajednice.

Navedena uputa je data prema odluci Kantonalnog suda.

O privremenoj mjeri i mjeri osiguranja koju je predlagatelj podnio 21.04.2014. godine i mjeri osiguranja koju je predlagatelj podnio 18.06.2014. godine, sud će donijeti odluku u roku od 3 dana.

Sud će donijeti pismeni otpravak ovih odluka.

Završeno u 09,30 sati.

Zapisničar P.P. S u d i j a

Zapisnik od 01.10.2014 tzv pravna zajednica Krivaja 1884

Veza:

Advokat Gagula o povjeriocu odvojenog namirenja Razvojnoj banci Federacije BiH

ć

Oktobar 1, 2014 Posted by | Uncategorized | 2 komentara

Da znamo pouzdano da je istina da će u narednih šest mjeseci u “Krivaji” raditi dvije hiljade radnika?!


Da znamo pouzdano da će se stvarno ovo realizovati, da će u narednih šest mjeseci (ma kad bi bilo u naredne dvije godine?) da će u “Krivaji” raditi dvije hiljade radnika, tako nam svega ne bismo pravili nikakve pravne smetnje  i pustili bismo neka to ide dalje, a radi dobra naroda i ljudi u Zavidovićima, samo da znamo da ovo što Nermin Nikišć premijer priča, nije još jedna obična politička demagogija da bi se na laži dobili izbori?!

Da li postoji Ugovor koji predviđa obavezu da “ortaci-kupci” zaposle u narednih šest mjeseci 1050 sadašnjih u radnom odnosu, plus 1000 radnika u  narednih šest mjeseci?!Znači ukupno 2050 radnika u “Krivaji” do 1.aprila 2015.godine?!Da li postoji neki Ugovor u tom smislu?!Samo da 1.april 2015.godine ne bude prvoaprilska “krivajska” šala, kao što smo i do sada naviknuti da nas neko laže od politike do direktora i “vlasnika Krivaje”?!

Oktobar 1, 2014 Posted by | Uncategorized | 4 komentara

Naši interesi i interesi “Ferimpex”-a, za “divno čudo su se napokon poklopili”.”Ferimpex”-ov advokat piše sve ono što je “naš pravnik” pisao ranije sudu u svome podnesku u vezi sa Razvojnom bankom Federacije BiH kao navodnom “povjeriocu odvojenog namirenja”.”Samo “naš pravnik” je prije reagovao?!Zna on mnogo više nego što su ga u “Krivaji” znali bilo kada cijeniti?!


Šta smo mi pisali, evo link:

Zahtjev za zaštitu interesa povjerilaca, u odnosu na Razvojnu banku kao navodnog “povjerioca odvojenog namirenja”.

Šta piše advokat “Ferimpex”-a, evo link:

Advokat Gagula o povjeriocu odvojenog namirenja Razvojnoj banci Federacije BiH

Znači kad nam se interesi slože, ipak možemo zajedno “u tandemu pravno tući”?

Septembar 29, 2014 Posted by | Uncategorized | 9 komentara

“Naš pravnik”: Prigovor u vezi sa Ugovorom o prodaji nekretnina i pokretnih stvari koji je sačinjen i ovjeren u notarskoj kancelariji notara Gordane Nalić iz Žepča broj OPU-IP:297/2014 od 24.09.2014.godine.


OPŠTINSKOM SUDU U ZENICI

Veza sudski broj:43 0 St 040825 10 St

Stečajni dužnik:IP”Krivaja”d.o.o.Zavidovići, u stečaju.

PREDMET:Prigovor u vezi sa Ugovorom o prodaji nekretnina i pokretnih stvari koji je sačinjen i ovjeren u notarskoj kancelariji notara Gordane Nalić iz Žepča broj OPU-IP:297/2014 od 24.09.2014.godine.

U prethodno navedenom Ugovoru kao kupac se navodi i “Fedis”d.o.o.Zavidovići, a koji nije učestovao u postupku javnog nadmetanja i prodaje a u smislu člana 90.Zakona o izvršnom postupku (koji se primjenjuje i u postupku stečaja).Bez obzira što je naknadno Odbor povjerilaca dao svoju saglasnost da se “Fedis”-u d.o.o. Zavidovići “prizna status kupca” istu odluku povjerilaca smatram pravno ništavom jer Odbor povjerilaca nema pravo da derogira zakonske norme, konkretno član 90.Zakona o izvršnom postupku.

U vezi s prethodno navedenim predlažem sudu da navedni Ugovor u tom dijelu proglasi ništavim, te da po službenoj dužnosti na tu oklnost upozori i registarsko odjeljnje suda, je unutar Ugovora nalazi se član Ugovora koji predviđa osnivanje novog privrednog društva “Krivaja Mobl” d.o.o.Zavidovići, te da se spriječi pokušaj upisa.

Septembar 29, 2014 Posted by | Uncategorized | 2 komentara

“Socijaldemokratska” partija SDP hoće da dobije glasove na opštim parlamentarnim izborima “na projektu zahjebi “Krivajine” povjerioce”?! VIDEO SNIMAK, o predizbornim “šarenim lažama” premijera i njegovog SDP-a.


Glavni “zidar ovog projekta” premijer Nermin Nikšić i njegova SDP gubi vlast na izborima već 12.oktobra 2014.godine.Pa kad odu Nikšić i SDP s vlasti, nešto nas to podsjeća i na “odlazak glavnog zidara” Vahida Heće i njegove SBiH, koji je “zidao” Bigin projekat (Ferimpex-ovu privatizaciju Krivaje”).SDP će strahovito biti poražena na oktobarskim izborima, a kad politički poraženi odu, oni koji dođu “odmah čačkaju”.Smatramo da će SDP doživjeti strašan izborni debakl nešto slićno poput Hećine stranke SBiH u oktobru 2010.godine, kada su i Bige “izgubile glavni politički oslonac”, već u aprilu 2011.godine, nakon odlaska ministra Heće i oni su “spakovali kofere” iz Krivaje.Misli SDP da je napravio nešto dobro s ovim, da će dobiti glasove što nekih 2500 povjerioca nastoji “zahjebati”, što mu je “njegovo uporište u Krivaji” njegov “crveni sindikat” na ćelu sa SDP-ovcem Feridom Balićem?Onih 1000 u Krivaji i onih 2500 izvan Krivaje?Koga je više?Čije oni glasove hoće?Čak i oni u Krivaji neće dobiti ništa od tolikih svojih potraživanja, da im budu zahvalni što su im ostavili “radno mjesto”, koje su imali i do sada?

Kaže premijer Nermin Nikšić zaposlit će u narednih šest mjeseci još hiljadu radnika, plus 1050 što su trenutno u radnom odnosu, a što bi trebalo da iznosi 2050 radnika?!Dao Bog da je istina, ali gotovo sigurno da nije, jer će se najvjerovatnije ići na smanjijvanje broja radnih mjesta u “Krivaji” na neku “optimalnu cifru za privatnike” od 500 radnika?!Mislimo da nas premijer Nermin Nikšić i njegova “Socijaldemokratska partija” lažu!!! Prvo i on i njegova SDP od oktobra su opozicija, a drugo i da ne izgube vlast  kako to on misli voditi kadrovsku i poslovnu politiku privatnicima?!Da je znao voditi politiku ne bi dozvolio da “Krivaja” ode u stečaj?Mislimo da su ovo predizborne “šarene laže” SDP-a.

Septembar 25, 2014 Posted by | Uncategorized | 8 komentara

Rasprava u vezi sa ANKETOM? ANKETA:Koliko će “kupoprodaja Krivaje” od 29.08.2014.godine opstati ili koliko će proći vremena do poništenja kupoprodaje?


Zašto neko smatra ovo ili ono?! Komentarima možete izraziti svoj stav zašto?!Da ne pišemo samo mi zašto ovo ili ono, pišite nešto i Vi kao posjetioci ove stranice?!

Rezultati ankete za dva dana od postavljanja:

TRAJNO, NEĆE BITI PONIŠTENJA KUPOPRODAJE 77.78% 

 

 NEKOLIKO MJESECI, DO GODINE 16.67%  

 TRI GODINE 6%   

 GODINU DO DVIJE GODINE 0%  

 ONOLIKO KOLIKO I SA “FERIMPEX”-om 0%  (0 votes) 

Mi smo napisali šta mislimo o tome na linku:

Naša predviđanja kakav će biti ishod kupoprodaje “Krivaje” od 29.08.2014.godine

 Na Vama je da branite svoj stav zašto smatrate da nismo ili jesmo u pravu?

 

Septembar 22, 2014 Posted by | Uncategorized | 63 komentara

Protiv Muratović Hamdije sina Huseina podignuta optužnica


83c2446a0896df0a1f4af01c940ae1d9_L

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona nakon okončane istrage, dana 01.07.2014. godine podiglo je optužnicu protiv Muratović Hamdije sina Huseina, zbog krivičnog djela krivotvorenje isprave i zloupotreba položaja ili ovlasti. Što je bitno istaknuti, radi se o Muratović Hamdiji stečajnom upravniku “Frigos” doo u stečaju iz Čelića, prema nezvaničnim informacijama tereti se za djela počinjena u postupku slučaja “Frigos”.

DA BI UVEĆALI FOTOGRAFIJU KLIKNUTE MIŠEM NA NJU!

slika2

Izvor:

http://pcelic.ba/index.php/k2-categories/item/60-prema-potvrdenim-informacijama-protiv-muratovic-hamdije-sina-huseina-podignuta-optuznica

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U ZENICI

BROJ: 43 0 L 040825 10 L

Zenica, 14.03.2014. godine

Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Sanja Pavlić, u stečajnom postupku, koji se vodi nad privrednim društvom Industrijsko preduzeće “KRIVAJA” d.o.o. Zavidovići, odlučujući o razrješenju postavljenog i imenovanju novog stečajnog upravitelja van ročišta, dana 14.03.2014. godine, donosi

R J E Š E N J E

Razrješava se dužnosti stečajnog upravitelja Hozić Muharem iz Bugojna, Hadžijalića ograda I br. Bugojno.

Za stečajnog upravitelja, sa liste stečajnih upravitelja se imenuje Hamdija Muratović iz Gračanice, Hazima Vikala br.2.

Ovo rješenje će se objaviti u Službenim novinama F BiH.

Stečajni sudija

Sanja Pavlić

Juli 14, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentariši

Hamdija Muratović iz Gračanice, Hazima Vikala br.2 je novi stečajni upravnik IP”Krivaja”Zavidovići u stečaju…


BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U ZENICI

BROJ: 43 0 L 040825 10 L

Zenica, 14.03.2014. godine

Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Sanja Pavlić, u stečajnom postupku, koji se vodi nad privrednim društvom Industrijsko preduzeće “KRIVAJA” d.o.o. Zavidovići, odlučujući o razrješenju postavljenog i imenovanju novog stečajnog upravitelja van ročišta, dana 14.03.2014. godine, donosi

R J E Š E N J E

Razrješava se dužnosti stečajnog upravitelja Hozić Muharem iz Bugojna, Hadžijalića ograda I br. Bugojno.

Za stečajnog upravitelja, sa liste stečajnih upravitelja se imenuje Hamdija Muratović iz Gračanice, Hazima Vikala br.2.

Ovo rješenje će se objaviti u Službenim novinama F BiH.

O b r a z l o ž e n j e

Rješenjem ovog suda broj 43 0 St 040825 10 St od 11.07.2011.godine otvoren je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Industrijsko preduzeće “KRIVAJA” d.o.o. Zavidovići, a za stečajnog upravitelja je prvobitno imenovan Škapur Hazim iz Tešnja, nakon istog Bajramović Emin iz Sarajeva, te nakon razrješenja Bajramović Emina, Hozić Muharem iz Bugojna.

Stečajni upravitelj Hozić Muharem je dana 26.02.2014. godine dostavio sudu zahtjev za razrješenje, s obzirom na složenost i neizvjesnost okončanja stečajnog postupka, a iz razloga lošeg zdravstvenog stanja. Sud je uvažavajući zahtjev za razrješenje, a imajući u vidu iskustvo Muratović Hamdije stečajnog upravitelja u vođenju složenih stečajnih postupaka, odlučio kao u izreci i razrješio Hozić Muharema i imenovo novog stečajnog upravitelja Muratović Hamdiju iz Gračanice.

PRAVNA POUKA Stečajni sudija

Protiv ovog rješenja može se izjaviti

žalba u roku od osam dana po prijemu, Sanja Pavlić

odnosno objavi rješenja.

Žalba ne zadržava izvršenje rješenja

 Hamdija Muratović

Mart 14, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentariši

Odgovor na osam pitanja koja je postavio komentator “MLADI RADNIK”!!!


 1. Na početnoj stranici ovog portala piše: KAD NEMA VOLJE ZA KVALITETNIM DOGOVOROM, NE OSTAVLJATE NAM DRUGU MOGUĆNOST, VEĆ DA SE SUDSKI SPORIMO?!

  Jasno je meni da su se potraživanja trebala naplatiti. Činjenica je da je proglašen BANKROT I DA NEMA PARA. Činjenica je da se nije moglo prodati za veću svotu novca! Nisu mi jasne druge stvari!

  1. Kada je to bilo dogovaranje o nečemu, ili kada je bilo dogovaranje o ovoj kupoprodaji i ko je sve učestvovao u ovom dogovaranju??

  (Mislim da su povjerioce zastupali vijeće povjerioca sa predsjednikom Hasićem. On je zastupao sve povjerioce, SVE POVJERIOCE. Mislim da su u ovom učestvovali Vlada kao “vlasnik kapitala”, agencija za privatizaciju, Stečajni upravnik – stečajni dužnik i javnost putem slušanja saopštenja i koja je mogla da odreaguje na nekakav način malo ranije, a i sada ako je nešto sporno). Nijedan protesni skup nije održan da se neko ovom protivi, pa makar i jedan pojedinac da je sjedio ispred neke zgrade (kapije, vlade,…) pa da je … ako se ovo na ovaj način proda, već su stizale sve pohvale i javnost je jedva dočekala).

  2. Da li ima povjerioca koje on nije zastupao?
  3. Da li je bilo prijedloga za drugačije rješenje i drugačiju prodaju?
  4. Kako se o tome odlučilo?? Da li demokratskim glasanjem ili na neki drugi način?

  5. Koji su prijedlozi u dogovoru bili, osim ovih da se ide u prodaju imovine i za ovu cijenu???

  (Pokušavalo se i sa više para prodati, ali nije išlo, niko se nije javljao, te nije bilo novca da bi se nešto i povjerioca namirilo ovom prodajom!)

  6. Šta je to u ovom pitanju dogovor i koji su prijedlozi odpadali i nisu usvajani???
  7. Šta je kvalitetan dogovor????? Šta kvalitetnim dogovorom dobivamo bolje u odnosu na ovo što je se dobilo???

  8. Ko učestvuje u kvalitetnom dogovaranju???

  Ovo su pitanja, pod rednim brojevima od 1÷8 i volio bi da mi neko odgovori od pitanja do pitanja!

  Ovom prodajom daje se šansa za novi početak! SVIMA SRETNO I ČESTITAM!!!

  komentar od mladi radnik | Septembar 27, 2014 | Uredi | Komentariši

  1. Kada je to bilo dogovaranje o nečemu, ili kada je bilo dogovaranje o ovoj kupoprodaji i ko je sve učestvovao u ovom dogovaranju??

  Sa Skupštinom povjerilaca dogovoranja nije ni bilo, ali jeste bilo javnih saopštenja Vlade Federacije BiH sa sastanaka sa Odborom povjerilaca i stečajnim upravnikom (a jedne prilike i sudija Ramoi Ljevaković je bio na sastanku sa predstavnicima Vlade Federacije BiH), što nas navodi na zaključak da je stečaj vodila Vlada Federacije BiH, diktirala kako će se stečaj voditi, provesti i na kraju kako sve treba završiti sa stečajem, dokaz tome je da je jedno vrijeme “generalni direktor” i “produžena ruka Vlade Federacije BiH” bi glavni čovjek i da je stečajni upravnik bio ko neki njegov poslušni (Muharem Hozić) i dr, i dr..

  2. Da li ima povjerioca koje on nije zastupao?
  Dobiti bilo čije ovlaštenej za zastupanje, ne znači dobiti ovlaštenje da radiš šta te volja, da činiš štetu onome ko te ovlastio da zastupaš, a posebno da na ovakav način činiš  štetu, da se ništa ne može naplatiti.

  3. Da li je bilo prijedloga za drugačije rješenje i drugačiju prodaju?
  Bilo je prijedloga za Stečajni plan reorganizacije, ali Plan nikada nije ni napravljen, jer da jeste bio bi ponuđen Skupštini na usvajanje, ali nije.

  4. Kako se o tome odlučilo?? Da li demokratskim glasanjem ili na neki drugi način?
  Nije se ni odlučivalo, ignorisalo se, kao da nije ni zahtjevano da se sačini stečajni plan reorganizacije.

  5. Koji su prijedlozi u dogovoru bili, osim ovih da se ide u prodaju imovine i za ovu cijenu???
  Stečajni plan reorganizacije,koji je ignorisan,nije nikada ponuđen Skupštini povjerilaca na usvajanje.

  6. Šta je to u ovom pitanju dogovor i koji su prijedlozi odpadali i nisu usvajani???
  Prethodno rečeno.

  7. Šta je kvalitetan dogovor????? Šta kvalitetnim dogovorom dobivamo bolje u odnosu na ovo što je se dobilo???
  Kvalitetan dogovor je dogovor sa Skupštinom povjerilaca a ne da Odbor povjerilaca radi šta mu volja a da ne konsultuje Skupštinu povjerilaca ni o čemu, ko kakav loš advokat kad zastupa pogrešno stranku.Čak iako mu je stranka dala punomoć advokat ne bi smjeo loše zastupati stranku da joj čini štetu.Šteta je nastala jer povjerioci neće dobiti ništa ili gotovo ništa.

  8. Ko učestvuje u kvalitetnom dogovaranju???
  Skupština povjerilaca.

Septembar 27, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentariši

Ugovor o kupoprodaji Krivaje iz Zavidovića u stečaju od 24.09.2014.godine


Ugovor o kupoprodaji Krivaje iz Zavidovića u stečaju od 24.09.2014.godine

Septembar 26, 2014 Posted by | Uncategorized | 4 komentara

“Projekat” ostavi povjerice bez novca i bez imovine a daj samo Razvojnoj banci Federacije BiH novac za “kredit” a ortačkoj grupi imovinu?! Ili narodski rečeno:”Projekat zahjebi povjerioce”?!


 Ovo je “projekat” koji  ima za cilj  da se naplati samo Razvojna banka Federacije BiH, a da nekih 2500 fizičkih i pravnih lica van firme ostanu bez svojih potraživanja, da ne dobiju ni marke (ili možda u krajnjem nešto u feninzima?) od onoga što im se duguje, a da se povjeriocima radnicima oko 1050 radnika “da ono što su već i imali”, radno mjesto, odnosno da dug od nekih 100 miliona maraka priznatih potraživanja “ode u vazduh”?!.

Tolika “hvala u javnosti  tom projektu”  klasično medijsko spinovanje a u stvari “princip je isti a sve su ostalo nijanse” da se zahjebu povjerioci.

Po našem ličnom mišljenju, mnogo je bilo poštenije i srećnije rješenje za “Krivaju” iz Zavidovića, da se napravio kvalitetan stečajni Plan reorganizacije (a koji nikada nije ni napravljen kao takav,jer da jeste za njega bi Skupština povjerilaca morala znati, jer bi ga Skupština povjerilaca odobravala),pa da su povjerioci postali suvlasnici “Krivaje”, svako procentualno u skladu sa svojim potraživanjima.Tako bi oni koji imaju potraživanja prema “Krivaji” bili namireni za svoja potraživanja vlasničkim udjelom.Ovako, velika većina povjerioca neće dobiti ništa ili gotovo ništa (80% ili više novca od prodaje nastoji se dati samo Razvojnoj banci Federacije BiH a ostali povjerioci “neka puše lulu mira”?).Znači odmah u startu ne valja?Razlog za nezadovoljstva povjerilaca i svađe?

Pa da je ova “ortačka grupe” neka jaka “grupa banaka”, pa da imaju stotine miliona maraka ili milijarde maraka kapitala?Pa da se čovjek pouzda u njihovu finansijsku moć “da mogu kola izvući iz blata?

Koliko možemo primjetiti “oni muku muče” i sa ovim iznosom od 8 miliona maraka i 700 hiljada, plus 17% PDV-a na taj iznos (1.479.000,00 KM), pa kako da onda nešto investiraju, kako da ulažu u “Krivaju”, kojoj su prijeko potrebne investicije, ulaganja u nova proizvodna sredstva i revitalizaciju?Pred nama je da vidimo kako će sve to dalje ići?Bez novca, bez velike sume novca od nekoliko desetina miliona ili stotinu miliona maraka jako teško, ili što bi se narodski reklo “na guranje, dok ne stane na pravoj dionici puta, na prvoj uzbrdici”?

Septembar 25, 2014 Posted by | Uncategorized | 1 komentar

Prati

Get every new post delivered to your Inbox.