KRIVAJA ZAVIDOVIĆI

GLASNIK POVJERILACA

Dobili smo na stranici komentar,citiramo:”Baš nemaš ništa sada da napišeš kada su ljudi uplatili i prijavili se za licitaciju o prodaji Krivaje??” Naš odgovor na pristigli komentar: Čekamo zvaniču potvrdu.Nećemo da pišemo i da iznosimo neprovjerene stvari.Samo provjereno i istinito.


August 29, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentariši

Ročište u vezi sa t.z.v “Krivaja 1884”d.o.o.Zavidovići (koja nikada nije pravosnažno upisana u sudski registar), znači nije ni postojala.”Ferimpex” je uporan da mu se da nekih 7 miliona i 500 hiljada KM vrijednosti u imovini IP”Krivaja”d.o.o.Zavidovići…


BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U ZENICI

Broj: 43 0 St 040825 10 St

Zenica, 26.08.2014.. godine

P O Z I V

ADVOKAT:

ALMIR GAGULA

Pozivate se u svojstvu predlagača u stečajnom postupku nad Ip” Krivaja ” d.o.o. Zavidovići na ročište zakazano za dan 04.09.2014. godine u 09,00 sati u ovom sudu, soba broj 29/II.

Stečajni sudija

Sanja Pavlić, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U ZENICI

Broj: 43 0 St 040825 10 St

Zenica, 26.08.2014.. godine

P O Z I V

STEČAJNI UPRAVITELJ

HAMDIJA MURATOVIĆ

Pozivate se u svojstvu predlagača u stečajnom postupku nad Ip” Krivaja ” d.o.o. Zavidovići na ročište zakazano za dan 04.09.2014. godine u 09,00 sati u ovom sudu, soba broj 29/II.

Stečajni sudija

Sanja Pavlić, s.r.

August 26, 2014 Posted by | Uncategorized | 2 komentara

Podsjećanja: Izvod iz Zapisnika sa izvještajnog ročišta


8.0 PREPORUKE STEČAJNOG UPRAVITELJA

 Preporučujem Skupštini povjerioca da na današnjem izvještajnom ročištu (29.06.2012.godine) donese slijedeće odluke :

  1. da u cjelosti prihvati izvještaj stečajnog upravitelja o ekonomskom stanju

stečajnog dužnika i o aktivnostima koje su poduzete u dosadašnjem toku

stečajnog postupka

2. da se donese odluka o daljem nastavku proizvodnje


3. da se donese odluka o izradi stečajnog plana –plana reorganizacije sa ciljem:

- zadržavanja nivoa zaposlenosti od najmanje 800 radnika

- nastavak dosadašnje djelatnosti društva

- nova ulaganja u opremu i tehnologije

4. da se imenuje Odbor povjerilaca u skladu sa članom 29. Zakona o stečajnom

postupku koji bi brojao 5 članova imajući u vidu veličinu stečajne mase i

problematiku vezanu za provođenje ovog postupka.

Povjerilac Čamdžić Amir na naprijed iznesene navode stečajnog upravika, izjavljuje:

Smatram da je procjena imovine stečajnog dužnika veoma mala, uzimajući u obzir da je prema statutu vrijednost imovine 317.000.000.00 KM a procjenom Agencije za privatizaciju iz 2008. godine vrijednost imovine je procjenjena na 250.000.000,00 KM, takođe smatram da se stvaraju novine obaveze u stačaju, opterećuje se stečajna masa dodatno novim obavezama, time se ugrožavaju interesi povjerilaca, a iz rzaloga što se plaće doprinosi zakonski i naknade iz radnog odnosa ne isplaćuju u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, a posebno uzevši u obzir da imamo kategoriju zaposlenika koji se vode u radnom odnosu, a dobivaju naknadu od samo 100,00 KM mjesečno, a što uveliko opterećuje stečajnu masu stvarajući nove obaveze.

Povjerilac Razvojne banke, punomoćnik Sarić Fadila, izjavljuje da su prisutni na ovom ročištu tu da prihvataju ili ne prihvataju izvještaj stečajnog upravnika, a u stečajnom planu ćemo mi vidjeti dalje da li će teći poslovanje, najbitniji je stečajni plan, a procjenu imovine ćemo vidjeti i utvrditi. Ja bih se izjasnila o tome da se izvještaj stečajnog upravnika u potpunosti prihvati, a za dalje bi se dogovarali.

Punomoćnik Balić Ferid ispred radnika, traži da se stečajni postupak nastavi, nastavak proizvodnje, nastabvak djelatnosti drvne oblasti sa mogućnošžu prošiotenja novih programa u proizvodnji, od stečajnog upravniak da vidi način rješavanja o zapošljavanju da se prehodni staž uveže. Radnici koji rade u krivaji su spremni dati svoja potraživanja da se stažć uveže.

Povjerilac Hodžiž Hazim bivši radnik Krivaje, pitanje za stečajnog upravitelja koliki je mjesečni promet u Krivaji od prodaje zarada mjesečna, a da ne uzima sredstvo od vlade ili sredstva koja je dala kao kredi Razvojna banka, da li bi Krivaja bez tih sredstava mogla poslovati.

Stečajni upravnik odgovara:

Svaki nastavak poslovanja pogotovo ovako jednog složenog sistema zaista je nemoguć bez pomoći, bez kredita, sa ovim sredstvima koje smo dobili, sa zalihama koje su zatečene, sve su to sredstva koja se ulažu u proces proizvodnje. Sada taj proces teče da je dio roba u zalihama u magacinima, isporučen kupcima, ali nije naplaćen. Bez ovih sredstava o kojima govorite apsolutno bi bilo nemoguće da bi započeo proces proizvodnje bez kredita.

Punomoćnik Pivić Nermina

Tražila bi pojašnjenje stečajnog upravnika obzirom da iz predloženog bilansa proizilazi da su najveća dugovanja prema radnicima, dalje je za očekivati da ukoliko i dalje bude radio stečajni dužnik da će prema radnicima i dalje biti najveća dugovanja. Drugo tražila bi da se pojasni vezano za zemljište iznos od 108.000,00 KM da li se odnosi na zemljište u inostranstvu ili samo u BiH. I dalje prilikom izlaganja dugovanja stečajni dužnik je naveo preko milion dugovanja prema Krivaja 1884, a znamo da to lice nikada nije postojalo kao pravno lice kako je mogao da iskaže dug. Kako da danas glasamo za stečajni plan ako nam niti jednim dijelom niste dali naslutiti kakva je vaša odluka o reorganizaciji i u kojem roku. Nadalje ukoliko se ne bi glasalo, ukoliko ne bi prošao vaš izvještaj, koje bi to posljedice bile sa današnjim danom za stečajnog dužnika, da li bi to značilo da bi sa današnjim danom stečajni dužnik prestao raditi, da povjerilac Razvojna banka ne bi mogla naplatiti kredit koji je dala sada u stečaju.

Stečajni upravnik odgovara:

Za aktiviranje procesa proizvodnje neophodna su početna ulaganja, a dobivena su dijelom grantovima Vlade dijelom kredita Razvojen banke itd, u prvoj fazi jedan određeni period je zaista nemoguć bez avansnih plaćanja, bez sirovina nema ni rada, radnici ostaju nenamireni u ovom periodu, pokušava se sa najnižim iznosima da se izmiruju obaveze prema radnicima, a ide se ka tome da se sve obaveze izmire prema radnicima

Što se tiče Krivaje 1884 biće predmet naknadnog postupka.

Imovina – zemljište je van društva, tražio sam od Agencije za privatizaciju pasivni bilans i dali su mi informaciju da sva imovina koja ako i nije bila izknjižna morala je ići van, odnosno iz imovine društva. Ne može biti predmet stečajne mase.

Što se tiče stečajnog plana-reorganizacije, ja bi samo rekao da plan reorganizacije pruža široke mogućnosti da se putem te reorganizacije stečajni plan nastavi. U ovom trenutku teško je reći u kom pravcu će teći stečajni plan, ima više mogućnosti.

Povjerilac Salihović Salih

Molim stečajnog upravnika da se očituje po presudi Općinskog suda u Zavidovićima br: 42 0 P 003550 09 P od 16.09.2010.g. u vezi višeg isplatnog reda za iznos 18.945,53 KM. Da li će se nastaviti praksa da direktor, pored toga da stečajna uprava isključuje raniju upravu, prima platu u visini od 2.000,00 KM, da njegov vozač lični prima platu od 1.200,00 KM, da dobivaju naknadu u visini od 20% od cijene goriva po pređenom kilometru, a voze se službenim autom Krivaje u stečaju.

Stečajni upravnik odgovara:

O presudi ću se očitovati naknadno kada je vidim ne znam o čemu se radi, ako je viši isplatni red to je minilano 8 plaća i ako bude u redu to ću priznati kao viši isplatni red. O daljem ne bi komentarisao, ugovori o radu postoje itd, naknade koje se isplaćuju su u skladu sa zakonom i nemam dalje komentara.

U slučaju da se ne usvoji izvještaj stečajnog upravnika ili prijedlozi u pogledu daljeg toka stečajnog postupka, odnosno predložene odluke, u svakom slučaju će se otegnuti ovaj stečajni postupak, moraće se pristupiti prodaji imovine stečajnog dužnika i radnici neće moći nastaviti sa radom budući da skupština nije donije odluku o nastavku rada, a tu su i druge posljedice. Sigurno bi se svakim produženjem trajanja stečajnog postupka postiglo manje namirenje stečajnih povjerilaca.

Povjerilac Emin Mujić, zamolio bih da svi oni koji su ovdje prisutni poštuju svoje već kazano pravo, ako predstavnici IP Krivaje imaju svoga punomoćnika i dali su mu glas treba samo da nejga slušaju i daju mu riječ, ako radnici sa moje lijeve strane imaju punomoćnika a treba da doneseno odluku danas kakva treba da se donese, zamolio bi sud i stečajnog upravika da svi mi koji smo ovdje a imamo svog punomoćnika izađmo vani, a da se punomoćnici u ime nas donesu odluku, smatram da je ovo jedino rješenje i podržavam napore sudije a to je ako budemo produžavali ovaj proces da tonemo dalje. Mi smo mogli dovesti preko hiljadu ljudi ovdje ali nismo došli su samo punomoćnici njihovi, te molim sudiju da bi danas bili efikasni ne odugovlačimo sa ovim postupkom.

Povjerilac Čamdžić Amir na upit stečajnom upravniku:

Da se odgovorna lica stečajnog dužnika izjasne da li je ova imovina u najboljem stanju, da ništa nije prikriveno i stvarno stanje imovine da li je to ta sva imovina, koju je stečajni upravnik u izvještaju naveo.

Bakir Ljubović, advokat punomoćnik više radnika u ovom postupku IP Krivaje navodi:

Meni niko nije otkazao punomoć, a želim da se prekine ovaj proces koji nije dostojanstven i ne vodi rješenju koji će biti dobitak i za povjerioce i stečajnog dužnika, zamolio bi sud da u nastavku traži izjašnjavanje putem punomoćnika, postupak stečaja ima zadatak da se utvrdi šta čini imovinu stečajnog dužnika i ako je stečajni upravnik u izvještaju iznio svu stečajnu masu, da se na ovakav način ne ispituje izlaganje izvještaja stečajnog upravnika. Molim da se stavi izvještaj na glasanje, a svako će imati priliku da se izjašnjava o svim sumnjama vezanim za stečajnu masu u pismenoj formi na koje će se izjasniti stečajni upravnik.

Punomoćnik Pivić Nermina

Obzirom da zastupam više od 500 lica, a za koja jednim dijelom imam punomoći i ovlašćenja danas da glasa, a za neka koja sam kako sam usmeno obavještena došao je sindikalni predstavnik, pa bi molila da mi se predoči za koga ja imam pravo da glasam.

Stečajni sudija je dao pojašnjenje o glasačkom listiću i načinu glasanja

Pravo je svakog povjerioca koji je prisutan na skupštini da glasa za sebe, ali u tom slučaju ne bi za povjerioca mogao glasati i punomoćnik. Svi punomoćnici koji imaju punomoć za nekog drugog moraju je i predočiti da bi imali pravo glasa i ona se tretira samo za lice za koje imaju punomoć. Punomoćnici advokati mogu glasati za sve svoje povjerioce koje zastupaju ukoliko oni sami ne glasaju za sebe ili nisu dali punomoć nekom drugom, misli se na punomoć za glasanje.

Punomoćnik radnika advokat Baki Ljubović iz Zenice navodi

Ja sam maloprije rekao kako sam danas saznao da postoje punomoći od zaposlenika za Balić Ferida, te punomoći ja nisam vidio niti mi je omogućen uvid u iste, ja ne znam na koji broj uposlenika se odnose te punomoći, da bi znao tu činjenicu neophodno mi je predočiti te punomoći jer danas neću moći to učiniti. Mislim da se i za iste advokate punomoćnike to odnosi i da je jako nekorektno od uposlenika što nisu obavijesti već opunomoćene advokate o tom. Pojedini zaposlenici su me zvali iz Krivaje koji su potpisali te punomoći i izjavili da nisu znali šta potpisuju i da su prevareni. Iz tih razloga ja se moram dobro ograditi da bi znao koga ja zastupam. Zato mislim da danas nećemo ni na kakav način moći pristupiti glasanju i molim gospodina Balića da mi predoči koga zastupa kako bi mi znali koga već prije opunomoćni od strane radnika, zastupamo. Punomoćnik Bakir Ljubović navodi da danas neće da glasa iz razloga što smatra otkaz punomoći svima onima koji su dali punomoć gospodinu Baliću ili drugim licima.

Od strane suda se pojašnjava:

Sve punomoći za glasanje su punomoći materijalne prirode i moraju se dostaviti u spis. Procesne punomoći koje imaju advokati i dalje važe.

Sud objavljuje pauzu od 15 minuta.

Nastavlja se ročište u 13,30 sati.

Nakon razmatranja punomoći od strane punomoćnika advokata i punomoći koje su date samo za glasanje Balić Feridu, punomoćnik Balić Ferid uvažava da se punomoći koje nisu obuhvaćene njegovim punomoćima, daju advokatima. Kako je otklonjen ovaj nedostatak može se pristupiti glasanju izvještaja stečajnog upravnika i članova odbora povjerilaca.

Pozivaju se svi koji su dali punomoći advokatima da izađu iz sudnice, a advokati se pozivaju da glasaju za izvještaj i izbor odbora članova povjerilaca, isto tako punomoćnik Balić Ferid može glasati za one koji su dali punomoć njemu, a nisu obuhvaćeni punomoćima advokata. Isti tako mogu glasati i oni koji nisu dali punomoć da dođu lično i glasaju.

Stečajni sud donosi

R J E Š E NJ E

Potraživanja koja su osporena stečajnim povjeriocima od strane advokata, odnosno drugih povjerilaca se piznaju u smislu prava glasa, a potraživanja koja je osporio stečajni upravnik se ne priznaju budući da nije bilo uslova za priznavanje takvog potraživanja.

Stečajni sudija poziva prisutne punomoćnike povjerilaca i povjerioce da glasaju za izvještaj stečajnog upravnika:

ZA:

ŠPD-Mujkić Asim, Sarajevo Osiguranje, Razvojna banka F BiH, Porezna uprava –Kantonalna ispostava Zenica, Općinskog pravobranilaštvo Zavidovići, KZ Javno Zavod Zenica, Lesonit i Muratović Šefik, Elektroprivreda Sarajevo, advokat Bakir Ljubović, PIO/MIO Mostar, JKP Radnik Zavidovići, ZIM d.d. Zenica,

PROTIV:

Amir Ćamdžić,

SUZDRŽANI:

Punomoćnik Pivić Nermina advokat iz Zenice, Vahid Humić i Ribić Mirsad.

Konstatuje se da je usvojen izvještaj stečajnog upravnika i prijedlog donošenja odluka kako je donešeno u izvještaju.

Pristupa se glasanju prijedloga članova odbora povjerilaca:

Ispred razlučnih povjerilaca ZA Razvojnu banku Federacije: Svi

ŠPD-Mujkić Asim, Sarajevo Osiguranje, Razvojna banka F BiH, Porezna uprava –Kantonalna ispostava Zenica, Općinskog pravobranilaštvo Zavidovići, KZ Javno Zavod Zenica, Lesonit i Muratović Šefik, Elektroprivreda Sarajevo, advokat Bakir Ljubović, PIO/MIO Mostar, JKP Radnik Zavidovići, ZIM d.d. Zenica,

PROTIV Čamdžić Amir

SUZDRŽAN Pivić Nermina, advokat iz Zenice, Ribić Mirsad i Omić Vahid

Ispred povjerilaca sa velikim potraživanjima:

Za JP ELEKTROPRIVREDU: ŠPD, Razvojna banka, Balić Ferid, Elektroprivreda, advokat Bakir Ljubović,

Suzdržani: advokat Pivić Nermina i Ribić Mirsad

Protiv Ćamdžić Amir

Za PIO/MIO Mostar: Porezna uprava, Zdravstvo, JKP Radnik Zavidovići, Općina Zavidovići, JU Zdravstvo, Lesonit i Muratović Šaban,

Suzdržani: advokat Pivić Nermina i Ribić Mirsad

Protiv Ćamdžić Amir

Ispred zaposlenika:

Advokati Nermina Pivić i Bakir Ljubović iz Zenice

Ferid Balić: svi osim

Suzdržana advokat Pivić Nermina

Protiv Čamdžić Amir

Ispred povjerilaca sa malim potraživanjima SARAJEVO OSIGURANJE svi za osim Pivić Nermina suzdržana i Omić Vahidin, protiv Čamdćić Amir i JKP Radnik Zavidovići.

Ispred izabranih povjerialca odbor povjerilaca će činiti sljedeća lica:

Ispred Sarajevo-osiguranja Ahmić Eniz, ispred Razvojne banke Sarić Fadila, ispred ŠPD dostaviti će pismeno, ispred PIO/MIO Muaz Šabanić i povjerilac Ferid Balić

Nalaže se stečajnom upravniku da u zakonskom roku sačini stečajni plan s obzirom na naprijed navedene i donesene odluke, te da ga dostavi u dovoljnom broju primjeraka za sud, odnosno sažetak stečajnog plana da bi se isti mogao dostaviti svim povjeriocima.

Zaključuje se izvještajno ročište u 14,10 sati.

ZAPISNIČAR P.P. S U D I J A

 

ZAPISNIK NA LINKU:

Zapisnik sa izvjestajnog rocista od 29.06.2012

 

August 26, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentariši

Mislimo da potencijalni kupci neće moći upisati pravo vlasništva na imovinu “kupovinom imovine” samo na osnovu posjedovnog lista IP”Krivaja”d.o.o.Zavidovići u stečaju…Žalba broj 2. DRVO STILS Zavidovići


KANTONALNOM SUDU U ZENICI

Putem

OPŠTINSKOG SUDA U ZENICI

Veza sudski broj:43 0 St 040825 10 St

 

Stečajni dužnik:IP”Krivaja”d.o.o.Zavidovići, u stečaju.

U zakonskom roku kao stečajni povjerilac sa nespornim pravnim interesom podnosim

Žalbu protiv Rješenja

broj:43 0 St 040825 10 St

od 20.08.2014.godine

Veza: Prodaja imovine stečajnog dužnika “DRVO STILS”-u d.o.o.Zavidovići, Ćumurana b.b. Zavidovići.

-Zbog povrede odredaba stečajnog postupka;

-Zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja;

-Zbog pogrešne primjene materijalnog prava.

Čime su povrijeđeni

-Zakon o stečajanom postupku;

-Zakon o vlasničko-pravnim odnosima:

-Zakon o zemljišnim knjigama;

Povredu odredaba stečajnog postupku vidim u činjenici da je članom 99. stav 2 Zakona o stečajnom postupku utvrđeno da “Skupština povjerilaca određuje način i uvjete unovčavanja dužnikove imovine”.

U konkretnom slučaju Skupština povjerilaca nije konsultovana a niti je odredila način i uvjete unovčavanja dužnikove imovine, u skladu sa članom 99. stav 2 Zakona o stečajnom postupku.

Pogrešno utvrđeno činjenino stanje a u vezi sa pogrešnom primjenom materijalnog prava vidim u pravnoj činjenici da stečajni dužnik nije knjižni vlasnik imovine koju prodaje u skladu sa Zakonom o vlasničko-pravnim odnosima i Zakonom o zemljišnim knjigama (nije upisan u grutovnoj knjizi kod suda kao vlasnik) “već je samo posjednik”, ukoliko zanemarimo pravnu činjenicu da čak nije ni to, uzevši u obzir sam navod iz osporavanog Rješenja citiram: …”sa napomenom da u prijepisu dijela nije izvršene promjena naziva posjednika, odnosno u nazivu treba da stoji IP KRIVAJA d.o.o. Zavidovići u stečaju”.Stečajni sud navodi da treba da stoji,ali činjenično pravno ne stoji, a što je pravna činjenica koju sud ne smije zanemariti i tako olako preći preko nje.Mislim da sud treba dosljedno primjenjivati pravo (zakonske odredbe) a ne improvizirati,kao što se u konkretnom slučaju improvizuje.

Posjedovnim listom ne dokazuje se vlasništvo niti koje drugo pravo nad nekretninom, te na osnovu njega zemljišno-knjižni ured nadležnog Suda ne dopušta upis nekretnine u zemljišnu knjigu. O ovoj okolnosti važno je voditi računa prilikom kupovine nekretnine i isprava od strane prodavca.

Katastar je registar podataka o zemljištu i nekretninama Državne geodetske uprave. Uz svoja druga zaduženja, katastar je podrška sistemu registracije prava vlasništva i drugih stvarnih prava vezanih za nekretnine, odnosno podrška gruntovnici.

Uredi za katastar izdaju posjedovne listove koji sadrže podatke o posjedniku, ali nisu dokaz o vlasništvu. Podaci o vlasništvu vidljivi su samo iz zemljišnih knjiga, dnosno vlasničkog lista.

Prije predaje prijedloga za upis, trebate utvrditi zemljišno-knjižno stanje, odnosno da li su nekretnina na koju se predlaže prijenos vlasništva i vlasnik nekretnine UPISANI u zemljišnim knjigama.

S toga je potrebno da se stranka (kupac) obrati gruntovnici, poznavajući broj katastarske čestice, te zatražiti zemljišno-knjižni izvadak, koji sadrži sve podatke o određenoj nekretnini kako su oni upisani u zemljišnoj knjizi.

Ukoliko nekretnina (npr. poslovni prostor ili zemljište) nisu upisani u zemljišnoj knjizi, tada je potrebno prvo upisati nekretninu u zemljišnu knjigu da bi zemljišno-knjižni sud dopustio upis prava za koje podnosi prijedlog.

U vezi sa navednim pravo je jasno i nedvosmisleno ukazuje da stečajni dužnik nije vlasnik (nije upisan u sudu kao vlasnik) imovine koju prodaje i istu kao takav pravno ne može prodati.

Uz navedene nepravilnosti uz nekretnine se predaju i pokretne stvari (teretna vozila) kamioni, a Ugovor o kupoprodaji glasi na nekretnine, a ne i na pokretne stvari, izuzev ako ne smatraju teretna motorna vozila nekretninama.

Zbog prethodno navednog predlažem drugostepenom sudu da poništi pobijano Rješenje kao pravno ništavo po sili zakona a zbog razloga navedenih u ovoj žalbi.

VEZA:

Rješenje o dosudi nekretnine DRVO STILS Zavidovići

 

 

 

 

August 25, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentariši

Mislimo da potencijalni kupci neće moći upisati pravo vlasništva na imovinu “kupovinom imovine” samo na osnovu posjedovnog lista IP”Krivaja”d.o.o.Zavidovići u stečaju…Žalba broj 1. GRADNJA Tešanj


KANTONALNOM SUDU U ZENICI

Putem

OPŠTINSKOG SUDA U ZENICI

Veza sudski broj:43 0 St 040825 10 St

 

Stečajni dužnik:IP”Krivaja”d.o.o.Zavidovići, u stečaju.

U zakonskom roku kao stečajni povjerilac sa nespornim pravnim interesom podnosim

Žalbu protiv Rješenja

broj:43 0 St 040825 10 St

od 22.08.2014.godine

-Zbog povrede odredaba stečajnog postupka;

-Zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja;

-Zbog pogrešne primjene materijalnog prava.

Čime su povrijeđeni

-Zakon o stečajanom postupku;

-Zakon o vlasničko-pravnim odnosima:

-Zakon o zemljišnim knjigama;

Povredu odredaba stečajnog postupku vidim u činjenici da je članom 99. stav 2 Zakona o stečajnom postupku utvrđeno da “Skupština povjerilaca određuje način i uvjete unovčavanja dužnikove imovine”.

U konkretnom slučaju Skupština povjerilaca nije konsultovana a niti je odredila način i uvjete unovčavanja dužnikove imovine, u skladu sa članom 99. stav 2 Zakona o stečajnom postupku.

Pogrešno utvrđeno činjenino stanje a u vezi sa pogrešnom primjenom materijalnog prava vidim u pravnoj činjenici da stečajni dužnik nije knjižni vlasnik imovine koju prodaje u skladu sa Zakonom o vlasničko-pravnim odnosima i Zakonom o zemljišnim knjigama (nije upisan u grutovnoj knjizi kod suda kao vlasnik) “već je samo posjednik”, ukoliko zanemarimo pravnu činjenicu da čak nije ni to, uzevši u obzir sam navod iz osporavanog Rješenja citiram: …”sa napomenom da u prijepisu dijela nije izvršene promjena naziva posjednika, odnosno u nazivu treba da stoji IP KRIVAJA d.o.o. Zavidovići u stečaju”.Stečajni sud navodi da treba da stoji,ali činjenično pravno ne stoji, a što je pravna činjenica koju sud ne smije zanemariti i tako olako preći preko nje.Mislim da sud treba dosljedno primjenjivati pravo (zakonske odredbe) a ne improvizirati,kao što se u konkretnom slučaju improvizuje.

Posjedovnim listom ne dokazuje se vlasništvo niti koje drugo pravo nad nekretninom, te na osnovu njega zemljišno-knjižni ured nadležnog Suda ne dopušta upis nekretnine u zemljišnu knjigu. O ovoj okolnosti važno je voditi računa prilikom kupovine nekretnine i isprava od strane prodavca.

Katastar je registar podataka o zemljištu i nekretninama Državne geodetske uprave. Uz svoja druga zaduženja, katastar je podrška sistemu registracije prava vlasništva i drugih stvarnih prava vezanih za nekretnine, odnosno podrška gruntovnici.

Uredi za katastar izdaju posjedovne listove koji sadrže podatke o posjedniku, ali nisu dokaz o vlasništvu. Podaci o vlasništvu vidljivi su samo iz zemljišnih knjiga, dnosno vlasničkog lista.

Prije predaje prijedloga za upis, trebate utvrditi zemljišno-knjižno stanje, odnosno da li su nekretnina na koju se predlaže prijenos vlasništva i vlasnik nekretnine UPISANI u zemljišnim knjigama.

S toga je potrebno da se stranka (kupac) obrati gruntovnici, poznavajući broj katastarske čestice, te zatražiti zemljišno-knjižni izvadak, koji sadrži sve podatke o određenoj nekretnini kako su oni upisani u zemljišnoj knjizi.

Ukoliko nekretnina (npr. poslovni prostor ili zemljište) nisu upisani u zemljišnoj knjizi, tada je potrebno prvo upisati nekretninu u zemljišnu knjigu da bi zemljišno-knjižni sud dopustio upis prava za koje podnosi prijedlog.

U vezi sa navednim pravo je jasno i nedvosmisleno ukazuje da stečajni dužnik nije vlasnik (nije upisan u sudu kao vlasnik) imovine koju prodaje i istu kao takav pravno ne može prodati.

Zbog prethodno navednog predlažem drugostepenom sudu da poništi pobijano Rješenje kao pravno ništavo po sili zakona a zbog razloga navedenih u ovoj žalbi.

VEZA: 

http://ipkrivaja.wordpress.com/2014/08/22/rjesenje-o-dosudi-nekretnina-stecajnog-duznika-ipkrivajad-o-o-zavidovici/

August 25, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentariši

Podsjećanja na nepravilnosti u radu “Krivaje” d.o.o. Zavidovići u stečaju


August 24, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentariši

Navodi Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja i reviziji poslovanja i reviziji bilansnih pozicija IP “Krivaja”d.o.o.Zavidovići u stečaju, za period od 11.07.2011 do 31.03.2014.godine o nepravilnostima u poslovanju su izazvali pažnju medija (BHT i FTV) a prema navodima istih i istražnih organa?!


Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja i reviziji poslovanja i reviziji bilansnih pozicija IP “Krivaja”d.o.o.Zavidovići u stečaju, za period od 11.07.2011 do 31.03.2014.godine!!!

Izvještaj o Reviziji Finansijskog Poslovanja Revicus Krivaja Zavidovići

CRNA HRONIKA, EKONOMIJA

BHRT SAZNAJE: ZAVIDOVIĆKA KRIVAJA U STEČAJU NAGOMILALA 19 MILIONA GUBITKA

11
 
 
 

U izvještaju koji je aktuelnom Stečajnom upravitelju Krivaje dostavljen u srijedu uočene su brojne neregularnosti u poslovanju. Revizorski izvještaj utvrdio je da je u periodu  od 28 meseci vođenja stečajnog postupka, koliko su u Krivaji proveli bivši Stečajni upravitelj Muharem Hozić i tadašnji menadžer za proizvodnju Suad Džindo, napravljen dodatni gubitak od 19,5 milona maraka.

Ovaj izvještaj je sačinjen prema nalogu novog Stečajnog upravitelja IP Krivaja u stečaju, uz saglasnost Odbora povjerilaca, te obrađuje period od novembra 2011. do marta 2014. godine.

Izvještaj Revizora je uočio mnoge nepravilnosti u radu što je zainteresiralo i istražne organe koji bi trebali utvrditi da li ima i ko je odgovoran za brojne navode o nezakonitom poslovanju u IP “Krivaja” u stečaju.

Izvor:

BHT: Izvještaj o Reviziji Finansijskog Poslovanja Revicus Krivaja Zavidovići

Izvor:

Federalna TV (dnevnik 2 od 23.08.2014.godine).

VIDEO SNIMAK na linku:

http://www.federalna.ba/bhs/vijest/106061/dnevnik-2-23082014

 

 

Federalna TV (dnevnik 3 od 22.08.2014.godine).

VIDEO SNIMAK na linku:

http://www.federalna.ba/bhs/vijest/106004/dnevnik-3-22082014

 

 

Nepravilnosti u vođenju stečajnog postupka te ocjena da finansijski izvještaji ne prikazuju realno i objektivno finansijski položaj ovog preduzeća karakteristike su revizije u zavidovićkoj „Krivaji“ u stečaju. U toku trogodišnjeg stečaja ne samo da nije počelo namirenje povjerilaca kojima ovo preduzeće duguje 120 miliona maraka već je stečajna masa opterećena s dodatnih gotovo 20 miliona maraka gubitaka.

Vrijeme objave: 23.08.2014 20:57
Posljednja izmjena: 24.08.2014 11:56
 

“Ja imam plaću 370 maraka. Ako se mene bude pitalo, dao bih 15.000 maraka Suadu Džindi jer je on to zaslužio” – ovako je u julu 2012. godine predsjednik Sindikata Krivaje u stečaju Ferid Balić komentirao podatak o enormnim primanjima tadašnjeg generalog direktora preduzeća Suada Džinde.

A ta primanja samo su detalj među brojnim zamjerkama koje su utvrđene u reviziji finansijskog poslovanja ovog preduzeća od pokretanja stečaja do kraja marta ove godine. Interesantno je da negativna revizorska ocjena predsjednika Sindikata ne brine. Balić smatra da to “nije neki problem” te da je sada važno da se radi i da se konačno zbrinu radnici.

Revizorski izvještaj, pored ostalog, ukazuje da 1.100 radnika radi bez ugovora o radu i uplaćivanih doprinosa i poreza. U Sindikatu “Krivaje” u stečaju kažu da su bili svjesni od dana kad je raskinut ugovor s prethodnim poslodavcem da će biti poteškoća te dodaju da je vlast prešutno dozvolila da se tako radi.

Aktuelni stečajni upravitelj Hamdija Muratović izbjegao je direktan odgovor na pitanje ima li u revizorskom izvještaju elementa za eventualnu krivičnu odgovornost aktera stečajnog postupka. “U toku su određene radnje nadležnog tužiteljstva. Da li su one istražne ili predistražne – ne znam”, tvrdi Muratović. 

Revizori su potvrdili da nije učinjeno ništa da se preduzeće reorganizira i da je samo kupovan socijalni mir. Dok se radnicima duguje za doprinose više od devet miliona maraka, menadžer za proizvodnju Suad Džindo za dvije godine naplatio je 240.000 maraka u bruto iznosu. Samo za nabavku opreme, zaobilazeći Zakon o javnim nabavkama, menadžment je utrošio oko 500.000 maraka, dok je za korištenje vlastitog vozila u službene svrhe utrošeno 135.000 maraka. Ugovori o djelu s vanjskim suradnicima dostigli su vrtoglavu sumu od 225.000 maraka. I prije revizora na nezakonitosti u radu menadžmenta “Krivaje” u stečaju upozoravali su povjerioci kojima se duguje oko 120 miliona maraka. Vlada Federacije nije reagirala, ali bi morali pravosudni organi.

VIDEO PRILOG: Federalna televizija: Nepravilnosti u radu “Krivaje” d.o.o.Zavidovići u stečaju

 

 

August 23, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentariši

Rješenje o dosudi nekretnina stečajnog dužnika IP”Krivaja”d.o.o.Zavidovići


BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U ZENICI

Broj: 43 0 St 040825 10 St

Zenica, 22.08.2014.godine

Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Sanja Pavlić, u stečajnom postupku nad društvom IP KRIVAJA d.o.o. Zavidovići, ul. Radnička bb, Zavidovići, u postupku unovčenja mase stečajnog dužnika, odlučujući po prijedlogu stečajnog upravitelja od 11.08.2014. godine, za donošenje rješenja o dosudi nekretnine koja je pripadala stečajnom dužniku i prodana u stečajnom postupku, van ročišta dana 22.08.2014. godine donio je :

R J E Š E N J E

Nekretnina upisana u posjedovni list broj 28 k.o. Kamenica na k.č. 104 naziv TAJAN, po kulturi KUĆA I ZGRADA površine 199 m2, na k.č. 103/2 naziv PUT KAMENICA, po kulturi PRILAZNI PUT površine 353 m2, na k.č. 75 naziv RIBARSKI DOM, po kulturi HOTEL površine 72 m2, na k.č. 116/2 naziv LUKE, po kulturi KUĆA I ZGRADA površine 60 m2 i na k.č. 117 naziv LUKE, po kulturi RIBNJAK površine 1043 m2, upisane sa pravom korištenja DRSV posjed prodavca sa dijelom 1/1 sa napomenom da u prijepisu dijela nije izvršene promjena naziva posjednika, odnosno u nazivu treba da stoji IP KRIVAJA d.o.o. Zavidovići u stečaju,

prodana u postupku unovčenja stečajne mase putem javnog nadmetanja, za kupoprodajnu cijenu od 190.000,00 KM ,

dosuđuju se kupcu, „GRADNJA 1“ d.o.o.Društvo za građevinarstvo, trgovinu i prevoz Tešanj, Rosulje b.b. Jelah, Tešanj.

Navedena nekretnina po osnovu ovog rješenja će se uknjižiti sa pravom posjeda na „GRADNJA 1“ d.o.o.Društvo za građevinarstvo, trgovinu i prevoz Tešanj, Rosulje b.b. Jelah, Tešanj, sa dijelom 1/1, u čiji korist se nekretnine dosuđuju, što će izvršiti Služba za upravu, geodetske, imovinsko pravne poslovei i urbanizam Općine Zavidovići.

Isticanjem rješenja na oglasnoj ploči suda smatra se da je rješenje dostavljeno svim učesnicima postupka javnog nadmetanja, a po proteku roka od tri dana od dana isticanja istog.

O b r a z l o ž e nj e

Stečajni upravitelj Hamdija Muratović je nakon provedenog postupka unovčenja nepokretne imovine obavjestio stečajnog sudiju o izvršenom unovčenju nekretnina navedenih u izreci ovog rješenja, koje su kupljene u postupku javnog nadmetanja od strane pravnog lica navedenog u izreci rješenja, te je prijedlogom od 11.08.2014.godine predložio donošenje rješenja o dosudi navedenih nekretnina kupcu, a rješenje o dosudi će biti osnov za prenos prava posjeda sa prodavca na kupca.

Budući da su nekretnine stečajnog dužnika prodane u postupku javnog nadmetanja za kupoprodajnu cijenu navedenu u izreci rješenja koja je naplaćena sud je postupajući po prijedlogu stečajnog upravitelja i nakon uvida u priložene dokaze o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene, a na osnovu člana 93. stav 1. Zakona o izvršnom postupku, a koje odredbe se primjenjuju u skladu sa odredbama člana 102. stav 1. Zakona o stečajnom postupku, odlučio kao u izreci ovog rješenja u pogledu prenosa prava na nekretnina.

U skladu sa odredbom čl. 93. st. 4. Zakona o izvršnom postupku određena je i objava rješenja na oglasnoj ploči suda.

PRAVNA POUKA: STEČJNI SUDIJA

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana Sanja Pavlić

od prijema rješenja Kantonalnom sudu, putem ovog suda

August 22, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentariši

Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja i reviziji poslovanja i reviziji bilansnih pozicija IP “Krivaja”d.o.o.Zavidovići u stečaju, za period od 11.07.2011 do 31.03.2014.godine!!!


http://www.scribd.com/doc/237508591/Izvještaj-o-Reviziji-Finansijskog-Poslovanja-Revicus-Krivaja-Zavidovići

http://www.scribd.com/doc/237508591/Izvještaj-o-Reviziji-Finansijskog-Poslovanja-Revicus-Krivaja-Zavidovići

August 22, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentariši

Krivaja Zavidovići – dokumentacija o prodatoj imovini u stečaju


Na linku:

Krivaja Zavidovići-dokumentacija o prodaji imovine

August 20, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentariši

Prati

Get every new post delivered to your Inbox.