KRIVAJA ZAVIDOVIĆI

GLASNIK POVJERILACA

Advokatica Nermina Pivić dopis Tužilaštvu u vezi sa nepravilnostima u stečajnom postupku nad Krivajom – Veza Ugovor o kupovini prodaji imovine “Krivaja”d.o.o.Zavidovići i registracija nove firme.


Advokatica Nermina Pivić dopis Tužilaštvu u vezi sa nepravilnostima u stečajnom postupku nad Krivajom 22.10.2014

Oktobar 22, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Naš pravnik je podnijeo Prijedlog sudu da postupi u skladu sa Zakonom I upozori po službenoj dužnosti Odjeljenje sudskog registra Opštinskog suda u Zenici o nepravilnostima vezanim za upis u sudski registar “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići, a koje je naveo u svome Prijedlogu,Prigovoru I Žalbi protiv rješenja o registraciji “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići i ispravci i dopuni žalbe protiv rješenja o registraciji “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići a radi otklanjanja daljih štetnih posljedica po povjerioce.


OPŠTINSKI SUD U ZENICI

Broj: 43 0 St 040825 10 St

PREDMET:Prijedlog da postupite u skladu sa Zakonom I upozorite po službenoj dužnosti Odjeljenje sudskog registra Opštinskog suda u Zenici o nepravilnostima vezanim za upis u sudski registar “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići, a koje sam Vam naveo u svome Prijedlogu,Prigovoru I Žalbi protiv rješenja o registraciji “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići i ispravci i dopuni žalbe protiv rješenja o registraciji “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići a radi otklanjanja daljih štetnih posljedica po povjerioce.

Svojim dopisom broj:43 0 St 040825 10 St od 22.10.2014.godine, dostavljenom meni a nasloveljenim kao Povrat žalbe protiv rješenja o registraciji “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići i ispravke I dopune žalbe protiv rješenja o registraciji “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići.naveli ste slijedeće, citiram:”U prilogu ovog dopisa vraćamo Vam žalbu protiv rješenja o registraciji “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići i ispravku i dopunu žalbe protiv rješenja o registraciji “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići, dostavljen ovom sudu 17.10.2014. godine, s obzirom da ovaj sud nije nadležan za rješavanje po istoj te Vam se žalba i dopuna žalbe dostavlja kako bi istu mogli dostaviti nadležnom odjeljenju registra ovog suda u postupku donošenja rješenja o registraciji”.

Žalbu ste po službenoj dužnosti trebali proslijediti odjeljenju sudskog registra.

U vezi sa Vašim navodima, dužan sam da Vam odgovorim nekoliko rečenica.

-Prvo. ja znam (barem toliko sam naučio kao diplomirani pravnik) koji je sud nadležan, koje odjeljenje I tome slično pa u pogledu toga sam dostavio istovjetnu Žalbu I dopunu žalbe protiv registracije “Krivaja Mobel”d.o.o.Zavidovići I odjeljnju sudskog registra ali isto sam uputio i Vama iz razloga da Vam ukažem koliko je štetno po mene kao povjerioca I druge povjerioce to Vaše uporno ignorisanje mojih Prijedloga,Prigovora I drugih bitnih podnesaka koja Vam dostavljam u sudski predmet a Vi “kao da I niste ni pročitali šta sam Vam pisao u istima” iako sam se jasno I nedvosmisleno pozivao na zakonske odredbe (a Vi kao sudija ste dužni da postupate po Zakonu I ne biste profesionalno smjeli ignorisati navode stranaka u postupku kada se pozivaju na Zakon, kao što sam ja činio, ali očigeledno ste to zanemarili).

-Sada ću se osvrnuti na najvažnije I najskorije što sam vam napisao u svome Prijedlogu od 03.10.2014.godine (dostavljen u sudski spis 03.10.2014.godine) I Prigovoru od 29.09.2014.godine ( dostavljen u sudski spis 29.09.2014.godine) a koji su u direktnoj vezi sa mojom Žalbom protiv rješenja o registraciji “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići i ispravke I dopune žalbe protiv rješenja o registraciji “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići.

1.PREDMET:Prijedlog sudu da prodaju od 29.08.2014.godine proglasi nevaljanom a zbog ne deponovanja (ne plaćanja) prodajne cijene u zakonskom roku od 30 dana, u smislu člana 92.Zakona o izvršnom postupku;

Koliko mogu primjetiti uvidom u sudski predmet kroz CMS sistem u sudskom predmetu ne postoji dokaz da su ponuđači sa najvećom ponudom deponovali prodajnu cijenu u zakonoskom roku od 30 dana, te s tim u vezi predlažem da sud postupi u skladu sa članom 92.Zakona o izvršnom postupku (a koji se primjenjuje i u stečaju) i da prodaju od 29.08.2014.godine proglasi nevaljanom (neuspješnom) u skladu sa članom 92.Zakona o izvršnom postupku.


2.PREDMET:Prigovor u vezi sa Ugovorom o prodaji nekretnina i pokretnih stvari koji je sačinjen i ovjeren u notarskoj kancelariji notara Gordane Nalić iz Žepča broj OPU-IP:297/2014 od 24.09.2014.godine.

U prethodno navedenom Ugovoru kao kupac se navodi i “Fedis”d.o.o.Zavidovići, a koji nije učestovao u postupku javnog nadmetanja i prodaje a u smislu člana 90.Zakona o izvršnom postupku (koji se primjenjuje i u postupku stečaja).Bez obzira što je naknadno Odbor povjerilaca dao svoju saglasnost da se “Fedis”-u d.o.o. Zavidovići “prizna status kupca” istu odluku povjerilaca smatram pravno ništavom jer Odbor povjerilaca nema pravo da derogira zakonske norme, konkretno član 90.Zakona o izvršnom postupku.

U vezi s prethodno navedenim predlažem sudu da navedni Ugovor u tom dijelu proglasi ništavim, te da po službenoj dužnosti na tu oklnost upozori i registarsko odjeljnje suda, je unutar Ugovora nalazi se član Ugovora koji predviđa osnivanje novog privrednog društva “Krivaja Mobl” d.o.o.Zavidovići, te da se spriječi pokušaj upisa.

Kao što se da primjetiti navodi žalbe,Prijedloga I prigovora su gotovo identični.

Da niste a kao što jeste ignorisali navedni Prijedlog I Prigovor ja ne bih imao potrebu ulagati žalbu protiv rješenja o registraciji “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići i ispravku I dopunu žalbe protiv rješenja o registraciji “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići, jer biste Vi primjenom zakonskih normi koje sam Vam navodio u Prijedlogu I Prigovoru (član 90; 92; 93;Zakona o izvršnom postupku onemogućili I sam pokušaj upisa u sudski registar “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići a prije nego što učesnici javne licitacije o prodaji imovine stečajnog dužnika ne postupe po navedenim članovima Zakona o izvršnom postupku.Znači na ovaj način ste dopustili da se postupak dalje komplikuje, da se ja kao povjerilac nepotrebno izažem daljim neprijatnostima I naporima smislu podnošenja žalbe protiv registracije, određenim troškovima I tome slično.

Opet Vas pozivam da postupite u skladu sa Zakonom I upozorite po službenoj dužnosti Odjeljnje sudskog registra Opštinskog suda u Zenici o nepravilnostima vezanim za upis u sudski registar “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići, a koje sam Vam naveo u svome Prijedlogu,Prigovoru I Žalbi protiv protiv rješenja o registraciji “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići i ispravci i dopuni žalbe protiv rješenja o registraciji “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići a radi otklanjanja daljih štetnih posljedica po povjerioce.

Oktobar 23, 2014 Posted by | Uncategorized | 2 komentara

Žalba advokatice Nermine Pivić proslijeđenja na odlučivanje Kantonalnom sudu u Zenici, u predmetu stečaj “Krivaje” iz Zavidovića.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 St 040825 10 St
Zenica, 22.10.2014.. godine
KANTONALNOM SUDU U ZENICI
Predmet: Dostava spisa radi odlučivanja po žalbi
PRAVNA STVAR
Stečajni dužnik Ip” Krivaja ” d.o.o. Zavidovići.
Dostavlja se spis radi donošenja odluke povodom žalbe.
Naziv, datum i broj pobijane odluke: Rješenje od 18.09.2014. godine broj: 43 0 St 040825 10 St
Broj lista odluke: __.
Ko i kada je izjavio žalbu: advokat Pivić Nermina dana 03.10.2014. godine
Broj lista žalbe: ___.
Kada je pobijana odluka dostavljena podnosiocu žalbe: 29.09.2014. godine.
Odgovor na žalbu podnio je IP „Krivaja“ Zavidovići u stečaju
Broj lista odgovora: __.
Prilažu se prepisi pobijane odluke, žalba, odgovor na žalbu i dostavnice.
S obzirom na izuzetnu obimnost spisa IP „Krivaja“ Zavidovići u stečaju u postupku po rješavanju po žalbi nismo u mogućnosti dostaviti kompletan spis, ali ćemo na vaše traženje dostaviti Vam svu potrebnu dokumentaciju iz spisa koja Vam je potrebna za odlučivanje.
Stečajni sudija
Sanja Pavlić, s.r.

Oktobar 22, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Podnesak stečajnog dužnika IP Krivaja 21.10.2014


Podnesak stečajnog duznika IP Krivaja 21.10.2014

Oktobar 21, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Kantonalni sud Sarajevo potvrdio optužnicu Suad Džindo optužen za kriminal u Skenderiji! Bivši ili aktuelni “generalni direktor” Krivaje?!


5440e39c-77c4-4ecd-ad8a-6a6bb0765237-suad-dzindo-718x446

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva KS protiv Suada Džinde bivšeg direktora “Centra Skenderija” koja ga tereti za privredni kriminal u ovom centru težak milion maraka. Krivična djela koja mu se stavljaju na teret počinjena su u periodu od 2007. do 2011. Godine.

Osim Džinde, koji je aktuelni direktor IP “Krivaja” Zavidovići, optužen je i Džemal Dragolj, uposlenik “Centra Skenderija”.

Prema navodima iz optužnice, Džindo se tereti za zloupotrebu položaja prilikom opremanja svog stana, što je išlo na teret ovog kantonalnog preduzeća. Također, optužnica ga tereti da je oštetio “Centar Skenderija” prilikom organiziranja predstave “Stanglers” u plesnoj dvorani ovog centra.

Optužen je i za kršenje zakona kod zaključivanja ugovora o djelu i o vršenju povremenih poslova ugostiteljstva u “Domu Mladih” sa M.K., inače direktorom društva ,,PROLUX“ d.o.o. Sarajevo

- Džindo je obavljajući funkciju generalnog direktora „Centar Skenderija“ i predsjednika Udruženja FK „Bosna Sarajevo“, iskoristio svoj službeni položaj te na teret proračuna privrednog subjekta „Centar Skenderija“ zaključivao Ugovore o djelu sa Udruženjem Fudbalski klub „Bosna Sarajevo“ čiji je bio predsjednik i članovima kluba – fudbalerima   A.B.,  E.Č.,  S.Č.,  N.Č.,  A.D.,  A.D.,  Dž.G.,  A.H.,  A.K., A.K. i  A.S., za izvršenje poslova i radnih zadataka, koji nisu predviđeni  Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o primjeni zakona o porezu na dohodak, oštetivši preduzeće za ukupni iznos  332.131 KM – stoji u optužnici Kantonalnog tužilaštva.

Također, on je, kako se navodi, iskoristio svoj službeni položaj koristeći debitnu karticu, za plaćanje obaveza, kupovine, reprezentacije, troškova noćenja i dr., a koji iznosi su plaćani od društva KJP „Centar Skenderija“ d.oo. Sarajevo, a propustio je pravdati finansijske račune i predavati ih.

Autor: A. DUČIĆ -

See more at:

http://www.avaz.ba/clanak/141122/suad-dzindo-optuzen-za-kriminal-u-skenderiji#sthash.MrtnPvWI.dpuf

Dnevni avaz

Oktobar 17, 2014 Posted by | Uncategorized | 1 komentar

Na imovini stečajnog dužnika IP”Krivaja”d.o.o.Zavidovići prvostepeno u Opštinskim sudu u Zenici (sudskom registru) je registrovana (upisana) firma “Krivaja Mobel”d.o.o.Zavidovići


10403570_855157927851837_1910320865789242693_n

TRGOVINSKO DRUŠTVO „MAKRO-DRVO“ d.o.o.Žepče, Orahovica bb, Žepče, „MARIĆ ŽEPČE“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Žepče, Donje Ravne, Žepče, „PROGRAD“ proizvodnja, građevinarstvo i trgovina d.o.o.Žepče, Donja Golubinja bb, Žepče, Privredno društvo „FEDIS“ d.o.o. Zavidovići, ul. Dr. Pinkasa Bandta bb, Zavidovići, na osnovu Ugovora o prodaji nekretnina i pokretnih stvariOPU-IP:297/2014 od 24.09.2014.godine, notarski obrađen kod notara Gordane Nalić iz Žepča su prema našem saznanju u Opštinskom sudu u Zenici (odjeljenje sudskog registra), prvostepeno registrovali firmu “Krivaja Mobel” u koju su unijeli imovinu stečajnog dužnika IP”Krivaja”d.o.o.Zavidovići.

Oktobar 17, 2014 Posted by | Uncategorized | 2 komentara

Naš pravnik je podnijeo: Žalbu Protiv Rješenja o registraciji “Krivaja Mobel”d.o.o.Zavidovići.


10403570_855157927851837_1910320865789242693_n

KANTONALNOM SUDU U ZENICI

Putem

Opštinskog suda u Zenici

(Odjeljenje sudskog registra)

Predmet: Žalba Protiv Rješenja o registraciji “Krivaja Mobel”d.o.o.Zavidovići.

TRGOVINSKO DRUŠTVO „MAKRO-DRVO“ d.o.o.Žepče, Orahovica bb, Žepče, „MARIĆ ŽEPČE“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Žepče, Donje Ravne, Žepče, „PROGRAD“ proizvodnja, građevinarstvo i trgovina d.o.o.Žepče, Donja Golubinja bb, Žepče, Privredno društvo „FEDIS“ d.o.o. Zavidovići, ul. Dr. Pinkasa Bandta bb, Zavidovići, na osnovu Ugovora o prodaji nekretnina i pokretnih stvari OPU-IP:297/2014 od 24.09.2014.godine, notarski obrađen kod notara Gordane Nalić iz Žepča su prema mome posrednom saznjaju prvostepeno registrovali firmu “Krivaja Mobel” u koju su unijeli imovinu stečajnog dužnika IP”Krivaja”d.o.o.Zavidovići.

Posredno sam o toj činjenici došao do saznanja uvidom na facebook.com stranicu na linku:

https://www.facebook.com/krivajamobel/info?ref=page_internal

i internet stranicu “Krivaja Mobel” na linku:

http://krivajamobel.com/#

Navedenu registraciju pobijam iz razloga:

-Jer predlagači upisa nisu uplatili cjelokupnu kuporodajnu cijenu imovine za koju su licitirali na javnoj dražbi od 27.09.2014.godine a koju unose u novu firmu “Krivaja Mobel”, a kao najbolji ponuđači su proglašeni 29.09.2014.godine.Prem,a zakonu o izvršnom postupku a koji se primjenjuje i u stečaju isti su u skladu sa članom 92.ZIP-a bili obavezni u roku od 30 dana deponovati cjelokupnu prodajnu cijenu,a što nisu učniuli, jer da jesu navedena činjenica bi bila evidentirana u stečajnom predmetu broj: 43 0 St 040825 10 St .

-Predlagači upisa nisu u skladu sa Zakonom od strane suda dobili sudsko Rješenje o dosudi nekretnine, jer da jesu navedni podatak bi se nalazio u stečajnom predmetu broj:43 0 St 040825 10 St .

-Kuporodaja nije izvršena u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima i zemljišnim knjigama, jer se ista vršila na osnovu posjedovnog lista, a ne na osnovu Zemljišno knjižnog izvadka.

… dana 17.10.2014.godine.

Predmet: Ispravka i dopuna Žalbe protiv Rješenja o registraciji “Krivaja Mobel”d.o.o.Zavidovići.

TRGOVINSKO DRUŠTVO „MAKRO-DRVO“ d.o.o.Žepče, Orahovica bb, Žepče, „MARIĆ ŽEPČE“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Žepče, Donje Ravne, Žepče, „PROGRAD“ proizvodnja, građevinarstvo i trgovina d.o.o.Žepče, Donja Golubinja bb, Žepče, Privredno društvo „FEDIS“ d.o.o. Zavidovići, ul. Dr. Pinkasa Bandta bb, Zavidovići, na osnovu Ugovora o prodaji nekretnina i pokretnih stvari OPU-IP:297/2014 od 24.09.2014.godine, notarski obrađen kod notara Gordane Nalić iz Žepča su prema mome posrednom saznjaju prvostepeno registrovali firmu “Krivaja Mobel” u koju su unijeli imovinu stečajnog dužnika IP”Krivaja”d.o.o.Zavidovići.

U Žalbi protiv Rješenja o registraciji “Krivaja Mobel”d.o.o.Zavidovići potkrala se štmparska pogreška u datumu gdje treba da umjesto 27.09.2014.godine, treba da stoji 27.08.2014.godine i umjesto 29.09.2014.godine, treba da stoji 29.08.2014.godine

Dopuna se odnosi na pravnu činjenicu da “Fedis”d.o.o.Zavidovići nije bio učesnik javnog nadmetanja (licitiacije) o prodaji imovine stečajnog dužnika od 27.08.2014.godine, te kao takav u skladu sa članom 90 Zakona o izvršnom postupku ne može imati svojstvo kupca, a što se vidi iz Zapisnika o javnom nadmetanju od 29.08.2014.godine, koji se nalazi u sudskom spisu stečajnog suda u Zenici, u predmetu broj: 43 0 St 040825 10 St.

… dana 17.10.2014.godine.

Oktobar 17, 2014 Posted by | Uncategorized | 4 komentara

Advokat “Ferimpex”-a Almir Gagula: Žalba na Rješenje Opštinskog suda u Zenici, u vezi sa razvrgnućem pravne zajednice “Krivaja 1884”.


Žalba na rješenje zbog razvrgnuća pravne zajednice Krivaja 1884 od 15.10.2014

Oktobar 16, 2014 Posted by | Uncategorized | 1 komentar

Sudski postupak za vraćenje na posao u IP”Krivaja” Zavidovići u stečaju


Sudski postupak za vraćenje na posao u Ip Krivaja u stečaju

Oktobar 14, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Rješenje Opštinskog suda u Zenici, u stečajnom postupku nad IP”Krivaja”d.o.o.Zavidovići


BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U ZENICI

Broj: 43 0 St 040825 10 St

Zenica, 13.10.2014.godine

Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Sanja Pavlić, u stečajnom postupku nad društvom IP KRIVAJA d.o.o. Zavidovići, ul. Radnička bb, Zavidovići, odlučujući po žalbi, na Rješenje ovog suda br. 43 0 St 040825 10 St od 01.10.2014. godine, društva FERIMPEX d.o.o. Zavidovići, Ulica 8. marta Zavidovići, kojeg zastupa punomoćnik Almir Gagula advokat iz Sarajeva, donosi:

R J E Š E NJ E

Odbacuje se žalba predlagatelja FERIMPEX d.o.o. Zavidovići, Ulica 8. marta Zavidovići, zastupanog po punomoćniku Gagula Almiru advokatu iz Sarajeva, podnesena ovom sudu dana 09.10.2014.god., kao nedopuštena.

O b r a z l o ž e nj e

Predlagatelj FERIMPEX d.o.o. Zavidovići, Ulica 8. marta Zavidovići, kojeg zastupa punomoćnik Almir Gagula advokat iz Sarajevaje je ovom sudu blagovremeno dana 09.10.2014.god. podnio žalbu na Rješenje kojim se upućuje predlagatelj FERIMPEX d.o.o. Zavidovići, da podnese prijedlog za razvrgnuće pravne zajednice, doneseno na ročištu 01.10.2014. godine.

Odredbom člana 11. stav 1 Zakona o stečajnom postupku F BiH (Sl. Novine broj 29/03 i 32/04) je propisano da je protiv odluka stečajnog suda u slučajevima predviđenim ovim zakonom dopuštena žalba.

Imajući u vidu da su Zakonom o stečajnom postupku jasno precizirani slučajevi u kojima je žalba dozvoljena, žalba nije dozvoljena, u slučaju kada je sud donio rješenje kojim je uputio predlagatelja FERIMPEX d.o.o. Zavidovići, da podnese prijedlog za razvrgnuće pravne zajednoce, u postupku izvan stečajnog postupka, a prema uputi Kantonalnog suda po Rješenju br. 43 0 St 040825 14 Pž 3 od 05.02.2014. godine, ( na strani tri odluke).

Sud je primjenom odredbe člana 8. Zakona o stečajnom postupku kojim je propisano da se u stečajnom postupku na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku, ako ovim ili drugim zakonom nije drugačije određeno, a uzimajući u obzir da je žalba FERIMPEX d.o.o. Zavidovići izjavljena protiv rješenja od 01.10.2014. godine kojim se upućuje predlagatelj da podnese prijedlog za razvrgnuće pravne zajednice, nedopuštena, to je sud shodno citiranim zakonskim odredbama i odredbi člana 213., a u vezi sa članom 236. Zakona o parničnom postupku, („Sl. novine FBiH“, br. 53/03, 73/05 i 19/06), odlučio kao u izreci rješenja.

PRAVNA POUKA: Stečjani sudija:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti Sanja Pavlić

Žalba Kantonalnom sudu Zenica, a putem

ovog suda u roku od 15 dana od dana

prijema ovog rješanja.

Oktobar 14, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Prati

Get every new post delivered to your Inbox.