KRIVAJA ZAVIDOVIĆI

GLASNIK POVJERILACA

Teške povrede zadobio Fikret Kvakić, poginuo Ahmet Mulahasanović .Je li to Fikret Kvakić onaj što se toliko upinjao u “sinđikatu Krivaje” da mi ne dobijemo ni feninga od svojih potraživanja, od svoga teško zarađenog novca?! Je li to taj?!


preuzmi

Jedna osoba je poginula, a druga teško povrijeđena sinoć u slijetanju “BMW”-a u Stipovićima, naselju dva kilometra udaljenom od Zavidovića, uz rijeku Gostović.

Kako saznajemo, u nesreći koja se dogodila sinoć iza 21 sat poginuo je Ahmet Mulahasanović, a teške povrede zadobio je Fikret Kvakić.

U nesreći nije bilo drugih učesnika, nego je Kvakićev “BMW” u kojem se nalazio sa Mulahasanovićem izletio sa regionalne ceste, te završio u rijeci Gostović.

Uviđaj i istražne radnje su u toku.

Autor: A. DŽ.

 

Odakle ti BMW?!

 

- See more at:

http://www.avaz.ba/clanak/141647/nesreca-kod-zavidovica-poginuo-ahmet-mulahasanovic#sthash.UueXbNZb.dpuf

Oktobar 20, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentariši

Kantonalni sud Sarajevo potvrdio optužnicu Suad Džindo optužen za kriminal u Skenderiji! Bivši ili aktuelni “generalni direktor” Krivaje?!


5440e39c-77c4-4ecd-ad8a-6a6bb0765237-suad-dzindo-718x446

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva KS protiv Suada Džinde bivšeg direktora “Centra Skenderija” koja ga tereti za privredni kriminal u ovom centru težak milion maraka. Krivična djela koja mu se stavljaju na teret počinjena su u periodu od 2007. do 2011. Godine.

Osim Džinde, koji je aktuelni direktor IP “Krivaja” Zavidovići, optužen je i Džemal Dragolj, uposlenik “Centra Skenderija”.

Prema navodima iz optužnice, Džindo se tereti za zloupotrebu položaja prilikom opremanja svog stana, što je išlo na teret ovog kantonalnog preduzeća. Također, optužnica ga tereti da je oštetio “Centar Skenderija” prilikom organiziranja predstave “Stanglers” u plesnoj dvorani ovog centra.

Optužen je i za kršenje zakona kod zaključivanja ugovora o djelu i o vršenju povremenih poslova ugostiteljstva u “Domu Mladih” sa M.K., inače direktorom društva ,,PROLUX“ d.o.o. Sarajevo

- Džindo je obavljajući funkciju generalnog direktora „Centar Skenderija“ i predsjednika Udruženja FK „Bosna Sarajevo“, iskoristio svoj službeni položaj te na teret proračuna privrednog subjekta „Centar Skenderija“ zaključivao Ugovore o djelu sa Udruženjem Fudbalski klub „Bosna Sarajevo“ čiji je bio predsjednik i članovima kluba – fudbalerima   A.B.,  E.Č.,  S.Č.,  N.Č.,  A.D.,  A.D.,  Dž.G.,  A.H.,  A.K., A.K. i  A.S., za izvršenje poslova i radnih zadataka, koji nisu predviđeni  Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o primjeni zakona o porezu na dohodak, oštetivši preduzeće za ukupni iznos  332.131 KM – stoji u optužnici Kantonalnog tužilaštva.

Također, on je, kako se navodi, iskoristio svoj službeni položaj koristeći debitnu karticu, za plaćanje obaveza, kupovine, reprezentacije, troškova noćenja i dr., a koji iznosi su plaćani od društva KJP „Centar Skenderija“ d.oo. Sarajevo, a propustio je pravdati finansijske račune i predavati ih.

Autor: A. DUČIĆ -

See more at:

http://www.avaz.ba/clanak/141122/suad-dzindo-optuzen-za-kriminal-u-skenderiji#sthash.MrtnPvWI.dpuf

Dnevni avaz

Oktobar 17, 2014 Posted by | Uncategorized | 1 komentar

Na imovini stečajnog dužnika IP”Krivaja”d.o.o.Zavidovići prvostepeno u Opštinskim sudu u Zenici (sudskom registru) je registrovana (upisana) firma “Krivaja Mobel”d.o.o.Zavidovići


10403570_855157927851837_1910320865789242693_n

TRGOVINSKO DRUŠTVO „MAKRO-DRVO“ d.o.o.Žepče, Orahovica bb, Žepče, „MARIĆ ŽEPČE“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Žepče, Donje Ravne, Žepče, „PROGRAD“ proizvodnja, građevinarstvo i trgovina d.o.o.Žepče, Donja Golubinja bb, Žepče, Privredno društvo „FEDIS“ d.o.o. Zavidovići, ul. Dr. Pinkasa Bandta bb, Zavidovići, na osnovu Ugovora o prodaji nekretnina i pokretnih stvariOPU-IP:297/2014 od 24.09.2014.godine, notarski obrađen kod notara Gordane Nalić iz Žepča su prema našem saznanju u Opštinskom sudu u Zenici (odjeljenje sudskog registra), prvostepeno registrovali firmu “Krivaja Mobel” u koju su unijeli imovinu stečajnog dužnika IP”Krivaja”d.o.o.Zavidovići.

Oktobar 17, 2014 Posted by | Uncategorized | 2 komentara

Naš pravnik je podnijeo: Žalbu Protiv Rješenja o registraciji “Krivaja Mobel”d.o.o.Zavidovići.


10403570_855157927851837_1910320865789242693_n

KANTONALNOM SUDU U ZENICI

Putem

Opštinskog suda u Zenici

(Odjeljenje sudskog registra)

Predmet: Žalba Protiv Rješenja o registraciji “Krivaja Mobel”d.o.o.Zavidovići.

TRGOVINSKO DRUŠTVO „MAKRO-DRVO“ d.o.o.Žepče, Orahovica bb, Žepče, „MARIĆ ŽEPČE“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Žepče, Donje Ravne, Žepče, „PROGRAD“ proizvodnja, građevinarstvo i trgovina d.o.o.Žepče, Donja Golubinja bb, Žepče, Privredno društvo „FEDIS“ d.o.o. Zavidovići, ul. Dr. Pinkasa Bandta bb, Zavidovići, na osnovu Ugovora o prodaji nekretnina i pokretnih stvari OPU-IP:297/2014 od 24.09.2014.godine, notarski obrađen kod notara Gordane Nalić iz Žepča su prema mome posrednom saznjaju prvostepeno registrovali firmu “Krivaja Mobel” u koju su unijeli imovinu stečajnog dužnika IP”Krivaja”d.o.o.Zavidovići.

Posredno sam o toj činjenici došao do saznanja uvidom na facebook.com stranicu na linku:

https://www.facebook.com/krivajamobel/info?ref=page_internal

i internet stranicu “Krivaja Mobel” na linku:

http://krivajamobel.com/#

Navedenu registraciju pobijam iz razloga:

-Jer predlagači upisa nisu uplatili cjelokupnu kuporodajnu cijenu imovine za koju su licitirali na javnoj dražbi od 27.09.2014.godine a koju unose u novu firmu “Krivaja Mobel”, a kao najbolji ponuđači su proglašeni 29.09.2014.godine.Prem,a zakonu o izvršnom postupku a koji se primjenjuje i u stečaju isti su u skladu sa članom 92.ZIP-a bili obavezni u roku od 30 dana deponovati cjelokupnu prodajnu cijenu,a što nisu učniuli, jer da jesu navedena činjenica bi bila evidentirana u stečajnom predmetu broj: 43 0 St 040825 10 St .

-Predlagači upisa nisu u skladu sa Zakonom od strane suda dobili sudsko Rješenje o dosudi nekretnine, jer da jesu navedni podatak bi se nalazio u stečajnom predmetu broj:43 0 St 040825 10 St .

-Kuporodaja nije izvršena u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima i zemljišnim knjigama, jer se ista vršila na osnovu posjedovnog lista, a ne na osnovu Zemljišno knjižnog izvadka.

… dana 17.10.2014.godine.

Predmet: Ispravka i dopuna Žalbe protiv Rješenja o registraciji “Krivaja Mobel”d.o.o.Zavidovići.

TRGOVINSKO DRUŠTVO „MAKRO-DRVO“ d.o.o.Žepče, Orahovica bb, Žepče, „MARIĆ ŽEPČE“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Žepče, Donje Ravne, Žepče, „PROGRAD“ proizvodnja, građevinarstvo i trgovina d.o.o.Žepče, Donja Golubinja bb, Žepče, Privredno društvo „FEDIS“ d.o.o. Zavidovići, ul. Dr. Pinkasa Bandta bb, Zavidovići, na osnovu Ugovora o prodaji nekretnina i pokretnih stvari OPU-IP:297/2014 od 24.09.2014.godine, notarski obrađen kod notara Gordane Nalić iz Žepča su prema mome posrednom saznjaju prvostepeno registrovali firmu “Krivaja Mobel” u koju su unijeli imovinu stečajnog dužnika IP”Krivaja”d.o.o.Zavidovići.

U Žalbi protiv Rješenja o registraciji “Krivaja Mobel”d.o.o.Zavidovići potkrala se štmparska pogreška u datumu gdje treba da umjesto 27.09.2014.godine, treba da stoji 27.08.2014.godine i umjesto 29.09.2014.godine, treba da stoji 29.08.2014.godine

Dopuna se odnosi na pravnu činjenicu da “Fedis”d.o.o.Zavidovići nije bio učesnik javnog nadmetanja (licitiacije) o prodaji imovine stečajnog dužnika od 27.08.2014.godine, te kao takav u skladu sa članom 90 Zakona o izvršnom postupku ne može imati svojstvo kupca, a što se vidi iz Zapisnika o javnom nadmetanju od 29.08.2014.godine, koji se nalazi u sudskom spisu stečajnog suda u Zenici, u predmetu broj: 43 0 St 040825 10 St.

… dana 17.10.2014.godine.

Oktobar 17, 2014 Posted by | Uncategorized | 4 komentara

Advokat “Ferimpex”-a Almir Gagula: Žalba na Rješenje Opštinskog suda u Zenici, u vezi sa razvrgnućem pravne zajednice “Krivaja 1884”.


Žalba na rješenje zbog razvrgnuća pravne zajednice Krivaja 1884 od 15.10.2014

Oktobar 16, 2014 Posted by | Uncategorized | 1 komentar

Sudski postupak za vraćenje na posao u IP”Krivaja” Zavidovići u stečaju


Sudski postupak za vraćenje na posao u Ip Krivaja u stečaju

Oktobar 14, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Rješenje Opštinskog suda u Zenici, u stečajnom postupku nad IP”Krivaja”d.o.o.Zavidovići


BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U ZENICI

Broj: 43 0 St 040825 10 St

Zenica, 13.10.2014.godine

Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Sanja Pavlić, u stečajnom postupku nad društvom IP KRIVAJA d.o.o. Zavidovići, ul. Radnička bb, Zavidovići, odlučujući po žalbi, na Rješenje ovog suda br. 43 0 St 040825 10 St od 01.10.2014. godine, društva FERIMPEX d.o.o. Zavidovići, Ulica 8. marta Zavidovići, kojeg zastupa punomoćnik Almir Gagula advokat iz Sarajeva, donosi:

R J E Š E NJ E

Odbacuje se žalba predlagatelja FERIMPEX d.o.o. Zavidovići, Ulica 8. marta Zavidovići, zastupanog po punomoćniku Gagula Almiru advokatu iz Sarajeva, podnesena ovom sudu dana 09.10.2014.god., kao nedopuštena.

O b r a z l o ž e nj e

Predlagatelj FERIMPEX d.o.o. Zavidovići, Ulica 8. marta Zavidovići, kojeg zastupa punomoćnik Almir Gagula advokat iz Sarajevaje je ovom sudu blagovremeno dana 09.10.2014.god. podnio žalbu na Rješenje kojim se upućuje predlagatelj FERIMPEX d.o.o. Zavidovići, da podnese prijedlog za razvrgnuće pravne zajednice, doneseno na ročištu 01.10.2014. godine.

Odredbom člana 11. stav 1 Zakona o stečajnom postupku F BiH (Sl. Novine broj 29/03 i 32/04) je propisano da je protiv odluka stečajnog suda u slučajevima predviđenim ovim zakonom dopuštena žalba.

Imajući u vidu da su Zakonom o stečajnom postupku jasno precizirani slučajevi u kojima je žalba dozvoljena, žalba nije dozvoljena, u slučaju kada je sud donio rješenje kojim je uputio predlagatelja FERIMPEX d.o.o. Zavidovići, da podnese prijedlog za razvrgnuće pravne zajednoce, u postupku izvan stečajnog postupka, a prema uputi Kantonalnog suda po Rješenju br. 43 0 St 040825 14 Pž 3 od 05.02.2014. godine, ( na strani tri odluke).

Sud je primjenom odredbe člana 8. Zakona o stečajnom postupku kojim je propisano da se u stečajnom postupku na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku, ako ovim ili drugim zakonom nije drugačije određeno, a uzimajući u obzir da je žalba FERIMPEX d.o.o. Zavidovići izjavljena protiv rješenja od 01.10.2014. godine kojim se upućuje predlagatelj da podnese prijedlog za razvrgnuće pravne zajednice, nedopuštena, to je sud shodno citiranim zakonskim odredbama i odredbi člana 213., a u vezi sa članom 236. Zakona o parničnom postupku, („Sl. novine FBiH“, br. 53/03, 73/05 i 19/06), odlučio kao u izreci rješenja.

PRAVNA POUKA: Stečjani sudija:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti Sanja Pavlić

Žalba Kantonalnom sudu Zenica, a putem

ovog suda u roku od 15 dana od dana

prijema ovog rješanja.

Oktobar 14, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Rješenje Opštinskog suda u Zenici, u stečajnom postupku nad IP”Krivaja”d.o.o.Zavidovići


BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U ZENICI

Broj: 43 0 St 040825 10 St

Zenica, 03.10.2014.godine

Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Sanja Pavlić, u stečajnom postupku nad društvom IP KRIVAJA d.o.o. Zavidovići, ul. Radnička bb, Zavidovići, u postupku određivanja privremene mjere i mjere osiguranja po prijedlogu predlagatelja FERIMPEX d.o.o. Zavidovići, Ulica 8. marta Zavidovići, od 21.04.2014. godine i prijedlogu mjere osiguranja od 18.06.2014. godine, uređene podneskom od 10.07.2014. godine, van ročišta dana 03.10.2014. godine donosi:

R J E Š E N J E

Odbija se kao neosnovan prijedlog za određivanje privremene mjere i mjere osiguranja podnesen od strane predlagatelja FERIMPEX d.o.o. Zavidovići od 21.04.2014. godine koji glasi: “

Zabranjuje se stečajnom dužniku da otuđi, optereti ili raspolaže imovinom stečajnog dužnika do vrijednosti od 7.756,990,94 KM.”

Odbija se kao neosnovan prijedlog za određivanje mjere osiguranja podnesen od strane predlagatelja FERIMPEX d.o.o. Zavidovići od 18.06.2014. godine, uređen podneskom od 10.07.2014. godine koji glasi: “

Određuje se sudska mjera osiguranja i zabranjuje se Protivniku-stečajnom dužniku da do okončanja postupka po zahtjevu Predlagatelja raspolaže sa novcem na računu Protivnika – Stečajnog dužnika postignutog prodajom imovine Protivnika-stečajnog dužnika do ukupne visine od 7.756.990,94 KM.”

O b r a z l o ž e n j e

Predlagatelj je dana 21.04.2014. godine podnio prijedlog za određivanje privremene mjere i mjere osiguranja u kojoj je naveo da je prvostepenim rješenjem od 18.11.2013. godine priznato odvojno namirenje povjerilaca društva KRIVAJA 1884 d.o.o. i PD KRIVAJA 1884 d.o.o. u iznosu od 7.756,990,94 KM i to iz imovinske mase koja ne ulazi u stečajnu masu u smislu čl.30, a u vezi sa članom 54. Zakona o stečajnom postupku, te da je u toku postupka učinjeno vjerovatnim postojanje prava čije se osiguranje prijedlogom traži, a da takvo pravo proizilazi iz revidiranog finansijskog izvještaja društva DERVI od 17.10.2013. godine. Naveo je da tokom predhodno provedenog postupka nije stečajni dužnik niti jednim dokazom osporio tvrdnje predlagatelja da se u posjedu stečajnog dužnika nalazi imovina koja mu ne pripada u odnosu na koju nema nikakva vlasnička prava ili druga stvarana prava te da je riječ o imovini koja je nastala usljed poslovanja društava “KRIVAJA 1884 i PD “KRIVAJA” 1884 d.o.o. Zavidovići, koja je nastala prestankom pravne zajednice navedenih društava.

Naveo je da je uvidom u stečajni spis utvrdio da su preduzete aktivnosti na unovčavanju stečajne mase iz koje nije izdvojena vrijednost koja ne pripada stečajnoj masi, te da predmetna imovinska vrijednost po bilo kojem pravnom osnovu ne pripada stečajnom dužniku i ne može se koristiti za podmirenje stečajnih povjerilaca, troškova stečajnog postupka i dugova stečajne mase, a posebno iz razloga što je stečajni dužnik prijavio nedovoljnost stečajne mase.

Sud je održao ročište dana 06.06.2014. godine na kome je u spis suda i za predlagatelja dostavljeno Izjašnjenje stečajnog dužnika od 05.06.2014. godine u kome je navedeno da je IP ” Krivaja” u stečaju te da je u toku provođenje unovčavanja imovine, radi namirenja povjerilaca, pa bi navedena mjera spriječila da se povjerioci koji imaju priznata potraživanja u skladu sa Zakonom o stečajnom postupku namire. Isti navodi su dati u Izjašnjenju stečajnog dužnika od 16.06.2014. godine.

Predlagatelj je dana 18.06.2014. godine podnio prijedlog za određivanje mjere osiguranja, a dana 10.07.2014. godine podnesak kojim uređuje prijedlog za određivanje sudske mjere osiguranja u kojem je naveo da je Rješenjem Kantonalnog suda u Zenici br. 43 0 St 040825 14 Pž 3 od 05.02.2014. godine ukinuto prvostepeno rješenje br. 43 0 St 040825 10 St od 08.11.2013. godine, te da smatra da je u toku postupka učinjeno vjerovatnim postojanje prava čije se osiguranje prijedlogom traži, a posebno da to pravo proizilazi iz finansijskog izvještaja DERVI od 17.10.2013. godine. Naveo je da tokom predhodno provedenog postupka nije stečajni dužnik niti jednim dokazom osporio tvrdnje predlagatelja da se u posjedu stečajnog dužnika nalazi imovina koja mu ne pripada, te da je uvidom u stečajni spis utvrdio da su preduzete aktivnosti na unovčavanju stečajne mase iz koje nije izdvojena vrijednost koja ne pripada stečajnoj masi, te da predmetna imovinska vrijednost po bilo kojem pravnom osnovu ne pripada stečajnom dužniku i ne može se koristiti za podmirenje stečajnih povjerilaca, troškova stečajnog postupka i dugova stečajne mase, a posebno iz razloga što je stečajni dužnik prijavio nedovoljnost stečajne mase, u skladu sa članom 133. Zakona o stečajnom postupku.

Na ročištu održanom 03.07.2014. godine sud je dostavio Prijedlog mjere osiguranja protivniku osiguranja i pozvao ga da se o istom izjasni u roku od 8 dana.

Protivnik osiguranja je dana 08.07.2014. godine dostavio prigovor u kome se poziva na članove 58. i 60 Zakona o stečajnom postupku, i ističe da je imovina stečajnog dužnika stečajna masa na koju polažu pravo povjerioci u skladu sa zakonom o stečajnom postupku. Naveo je takođe da nije precizno utvrđena imovina na koju predlagatelji polažu pravo kao i da iz tih razloga sud ne može odlučiti u skladu sa članom 37. zakona o stečajnom postupku. Protivnik osiguranja je predložio da sud mjeru osiguranja odbije s obzirom da se mjera osiguranja odnosi na stečajnu masu, a ne na imovinu nastalu razvrgnućem pravne zajednice.

Kao u izreci rješenja sud je odlučio iz slijedećih razloga:

Prijedlog za određivanje privremene mjere i sudske mjere osiguranja predlagatelj osiguranja temelji na činjenici da je učinio vjerovatnim postojanje izlučnog prava utvrđenim u pravnoj zajednici da su preduzete aktivnosti na unovčavanju stečajne mase iz koje nije izdvojena vrijednost koja ne pripada stečajnoj masi. kao i da je prijavljena nedovoljnost stečajne mase u skladu sa odredbom člana 133. Zakona o stečajnom postupku.

Odredbom člana 269. Zakona o parničnom postupku („Službene novine FBiH“, broj: 53/03, 73/05 i 19/06) propisano je da se mjera osiguranja može odrediti ako predlagatelj osiguranja učini vjerojatnim postojanje potraživanja ili prava i ako postoji opasnost da bi bez takve mjere protivnik osiguranja mogao spriječiti ili otežati ostvarenje potraživanja, posebno time što će svoju imovinu otuđiti, prikriti, opteretiti ili na drugi način njome raspolagati, odnosno promjeniti postojeće stanje stvari ili na koji drugi način štetno utjecati na pravo predlagatelja osiguranja.

Nesporna je činjenica da je prvostepenim rješenjem od 08.01.2014. godine priznato odvojno namirenje povjerilaca društva KRIVAJA 1884 d.o.o. i PD KRIVAJA 1884 d.o.o. u iznosu od 7.756,990,94 KM, a koji iznos je utvrđen na osnovu finansijskog izvještaja DERVI od 17.10.2013. godine, kao i da je drugostepenom odlukom od 05.02.2014. godine navedeno rješenje ukinuto sa uputom da pravna zajednica nije razvrgnuta te da se razvrgnuće pravne zajednice može tražiti isključivo izvan stečajnog postupka, kao i da nije izdvojen dio stečajnog dužnika dobiven razvrgnućem zajednice, a samo se na tom dijelu može tražiti odvojeno namirenje obaveza koje su proistekle iz odnosa pravne zajednice.

Odredbom člana 101. Zakona o stečajnom postupku je propisano da je nakon izvještajnog ročišta stečajni upravitelj dužan bez odlaganja unovčiti imovinu koja ulazi u stečajnu masu, ako to nije u oprečnosti s odlukom skupštine povjerilaca.

Odredbom člana 133 stav 3. Zakona o stečajnom postupku propisana je obaveza stečajnog upravitelja na unovčavanje i upravljanje stečajnom masom ostaje i nakon prijave nedovoljnosti stečajne mase.

Sud cijeni da je predložena privremene mjere i mjere osiguranja po prijedlogu predlagatelja FERIMPEX d.o.o. Zavidovići, Ulica 8. marta Zavidovići, od 21.04.2014. godine od 21.04.2014. godine neosnovana iz razloga što se ni u kom slučaju ne može zabraniti prodaja imovine s obzirom da je stečajni upravitelj dužan unovčavati stečajnu masu, a osim toga kupoprodajna cijena prema ugovoru između prodavca IP KRIVAJA d.o.o. Zavidovići u stečaju, ul. Radnička bb, Zavidovići, i kupca TRGOVINSKO DRUŠTVO „MAKRO-DRVO“ d.o.o.Žepče, Orahovica bb, Žepče, „MARIĆ ŽEPČE“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Žepče, Donje Ravne, Žepče, „PROGRAD“ proizvodnja, građevinarstvo i trgovina d.o.o.Žepče, Donja Golubinja bb, Žepče, Privredno društvo „FEDIS“ d.o.o. Zavidovići, ul. Dr. Pinkasa Bandta bb, Zavidovići, koji je potpisan u međuvremenu dana 24.09.2014. godine je veća od iznosa imovine pravne zajednice, a samo dio te imovine bi trebao pripasti predlagatelju, a takođe nije u potpunosti ni završena prodaja imovine stečajnog dužnika.

Sud takođe cijeni da su prijedlozi za određivanje predloženih mjera osiguranja neosnovani jer predlagatelj osiguranja prije svega nije pokrenuo sudski postupak za razvrgnuće pravne zajednice, kako je to naloženo drugostepenom odlukom, a na što je i upućen predlagatelj procesnim rješenjem ovog suda od 01.10.2014. godine, a prema odluci Kantonalnog suda br. 43 0 St 040825 14 Pž 3 od 05.02.2014. godine na strani 3, te se prijedlog za određivanje gore navedenih mjera kojom se traži da se zabrani stečajnom dužniku da otuđi, optereti ili raspolaže imovinom stečajnog dužnika do vrijednosti od 7.756,990,94 KM” kao i da se zabranjuje Protivniku-stečajnom dužniku da do okončanja postupka po zahtjevu Predlagatelja raspolaže sa novcem na računu Protivnika – Stečajnog dužnika postignutog prodajom imovine Protivnika-stečajnog dužnika do ukupne visine od 7.756.990,94 KM”, smatra preuranjenim.

Sud smatra da su gore predložene mjere osiguranja neosnovane i iz razloga što nije bilo ni pokušaja bilo kakve diobe niti će do iste doći dok se ne namire razlučni povjerioci i pravosnažno odluči o pravnoj zajednici, što znači da predlagatelj nije dokazao da postoji opasnost da bi bez takve mjere protivnik osiguranja mogao spriječiti ili otežati ostvarenje potraživanja, posebno time što će svoju imovinu otuđiti, prikriti, opteretiti ili na drugi način njome raspolagati, odnosno promjeniti postojeće stanje stvari ili na koji drugi način štetno utjecati na pravo predlagatelja osiguranja.

Da je predlagatelj dokazao da je podnio prijedlog za razvrgnuće pravne zajednice, u tom slučaju bi mogao u tom postupku podnijeti prijedlog mjere osiguranja ili bi prijedlog mjere osiguranja eventualno mogao podnijeti i u stečajnom postupku i to prijedlog mjere kojom se traži da se osiguraju sredstva na računu dužnika na ime prava odvojenog namirenja u smislu odredbe člana 54. stav 2 Zakona o stečajnom postupku, i tek tada sud bi mogao odlučiti o mjeri kojom se traži da se osiguraju sredstva na računu dužnika na ime prava odvojenog namirenja predlagatelja.

Dakle sud smatra da je prijedlog preuranjen iz razloga što nije pokrenut prijedlog za razvrgnuće pravne zajednice, odnosno o tome nije dostavljen sudu dokaz o pokrenutom postupku, što znači da bi predlagatelj mogao tek u postupku za razvrgnuće pravne zajedenice podnijeti prijedlog mjere osiguranja, odnosno eventualno i u ovom postupku nakon što dokaže da je pokrenuo postupak za razvrgnuće pravne zajednice i eventualno postupak za utvrđivanje dijela iz pravne zajednice koji strankama pripada ukoliko ne postignu dogovor oko istog.

Kako ne postoji opasnost da bi protivnik osiguranja bez predložene mjere mogao otuđiti ili na drugi način raspolagati predmetni nekretninama i tako onemogućiti ostvarivanje izlučnog prava predlagatelja, s obzirom da nije završen postupak prodaje imovine stečajnog dužnika, a kako je već navedeno nije bilo ni pokušaja diobe, a do diobe i ne može doći dok se ne namire razlučni povjerioci i pravosnažno odluči o pravnoj zajednici, sud je odbio kao neosnovanim prijedlog predlagatelja za određivanje predložene privremene mjere i mjere osiguranja od 21.04.2014. godine i prijedlog za određivanje mjere osiguranja18.06.2014. godine, uređene podneskom od 10.07.2014. godine imajući u vidu da predlagatelj nije učinio vjerovatnim postojanje opasnosti da bi bez takve mjere protivnik osiguranja mogao spriječiti ili otežati stvarenje potraživanja, posebno time što će svoju imovinu otuđiti, prikriti, opteretiti ili na drugi način njome raspolagati, odnosno promjeniti postojeće stanje stvari ili na koji drugi način štetno utjecati na pravo predlagatelja osiguranja.

Sud je odbio prijedlog predlagatelja za određivanje predložene privremene mjere i mjere osiguranja od 21.04.2014. godine i prijedlog mjere osiguranja od 18.06.2014. godine, uređene podneskom od 10.07.2014. godine, kao neosnovanim imajući u vidu da predlagatelj nije učinio vjerovatnim postojanje opasnosti da bi bez takve mjere protivnik osiguranja mogao spriječiti ili otežati ostvarenje potraživanja, u skladu sa članom 8. Zakona o stečajnom postupku, (Sl. Novine broj 29/03 i 32/04), a vezi sa članom 269. Zakona o parničnom postupku (Sl. novine FBiH br.53/03,73/05,19/06).

PRAVNA POUKA: STEČJNI SUDIJA

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana Sanja Pavlić

od prijema rješenja Kantonalnom sudu, putem ovog suda

Oktobar 14, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Podsjećanja.VIDEO SNIMAK:Prilog o upropaštavnju Krivaje Zavidovići, 60 minuta (01.03.2004).Tada je SDP-vac sadašnji kandidat za predsjedništvo “tako govorio” a od 2010.godine su u u najužoj koaliciji (savezu) sa SDA po kojoj su 2004.godine “pljuvali”, pa i u vezi sa upropaštavanjem “Krivaje”.U ovom snimku se spominje 3700 radnika (2004.godine) a danas je 1050.Znači 2650 povjerilaca/bivših radnika van firme koje Vlada Federacije BiH nastoji ostaviti bez potraživanja svojim projektom “zahjebi krivajine povjerioce”?! I ovi u firmi 1050 od potraživanja ne dobivaju ništa, sem što čuvaju nesigurna radna mjesta koja su kao takva nesigurna i do sada imali?!


Oktobar 10, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

VIDEO SNIMAK: Potpisivanje kupoprodajnog Ugovora (KRIVAJA ZAVIDOVIĆI U STEČAJU).Ili kako je Vlada Federacije BiH režirala “projekat zahjebi krivajine povjerioce”?!


Oktobar 10, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Prati

Get every new post delivered to your Inbox.