KRIVAJA ZAVIDOVIĆI

GLASNIK POVJERILACA

Ferid Balić član Odbora povjerilaca poslušnik premijera Nermina Nikšića a protiv interesa povjerilaca IP”Krivaje” u stečaju.Kako je Ferid Balić radio protiv interesa povjerilaca, podsjećanja na neke izjave?!


SARAJEVO – Svi problemi se mogu rješavati dogovorima o čemu svjedoči i primjer IP Krivaja d.o.o. Zavidovići – u stečaju – izjavio je predsjednik Sindikata IP Krivaja Ferid Balić. On je kazao da već dvije i po godine sarađuju sa premijerom Nerminom Nikšićem i sa Vladom …

… FBiH i da su zadovoljni, jer su puno učinili za preduzeće Krivaja  tako da radnici vjeruju u spas kompanije.

- Uz pomoć Vlade FBiH smo uspjeli napraviti iskorak za ovu firmu i njenih hiljadu radnika i veoma smo blizu rješavanju nagomilanih problema -  kazao je Balić za Fenu, komentarišući zahtjeve demonstarnata za smjenom Federale vlade i premijera.

- Ukoliko premijer podnese ostavku bojim se da bi propali neki raniji dogovori i rješenja za ovu firmu. Podržavamo opravdane zahtjeve nezadovoljnih radnika, ali apelujemo na građane da ne ruše Vladu jer se situacija na taj način može dodatno usložniti -  dodao je Balić.

(Vijesti.ba/Fena)

http://www.vijesti.ba/vijesti/bih/196065-Balic-Svi-problemi-mogu-rjesavati-dogovorom.html

Novembar 18, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Stečajni sudija nastavlja sa uzurpacijama ovlasti Skupštine povjerilaca IP “Krivaja”d.o.o.Zavidovići u pogledu postavljanja članova Odbora povjerilaca.


BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U ZENICI

Broj: 43 0 St 040825 10 St

Zenica, 18.11.2014.godine

Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Sanja Pavlić, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom društvom IP KRIVAJA d.o.o. Zavidovići, ul. Radnička bb, Zavidovići, odlučujući o smjeni člana odbora, po zahtjevu člana odbora povjerilaca, u skladu sa članom 29.stav 7 Zakona o stečajnom postupku, van ročišta dana 18.11.2014. godine donio je:

R J E Š E N J E

Smjenjuje se član odbora povjerilaca Eniz Ahmić – Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo, ispred povjerilaca sa malim potraživanjima, koji je izabran na Skupštini povjerilaca dana 29.06.2012., a umjesto istog postavlja se za člana odbora povjerilaca iz reda povjerilaca sa malim potraživanjima Emina Šahman, dipl. pravnik, Natron Hajat, Liješnica b.b., Maglaj.

O b r a z l o ž e n j e

U spis suda dostavljen je podnesak od 11.11.2014. godine, zahtjev člana odbora povjerilaca Ahmić Eniza, za donošenje odluke o smjenjivanju člana odbora povjerilaca iz razloga lične prirode.

Odredbom člana 29 stav 7. Zakona o stečajnom postupku propisano je da stečajni sudija može smijeniti člana odbora, po službenoj dužnosti, na zahtjev člana odbora ili na zahtjev skupštine povjerilaca, te da će stečajni sudija prije nego što donese odluku o smjenjivanju saslušati tog člana odbora. Kako je zahtjev za smjenu podnio sam član odbora, te kako je samim podneskom iskazana volja za razrješenjem, sud je donio rješenje kao u izreci bez saslušanja člana odbora.

Umjesto smijenjenog člana odbora u skladu sa gore navedenom odredbom Zakona o stečajnom postupku imenovano je drugo lice ispred povjerilaca sa malim potraživanjima Šahman Eminu.

PRAVNA POUKA: STEČJNI SUDIJA

Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba Sanja Pavlić

VEZA:

Žalba protiv uzurpacija ovlasti Skupštine povjerilaca od strane stečajnog sudije

Novembar 18, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Ugovor o kupoprodaji Krivaje iz Zavidovića u stečaju od 24.09.2014.godine


Ugovor o kupoprodaji Krivaje iz Zavidovića u stečaju od 24.09.2014.godine

Novembar 17, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Naš pravnik je podnijeo:Zahtjev da sud postupi po članu 29.stav 1. i članu 11. Zakona o stečajnom postupku a u vezi sa Rješenjem broj: 43 0 St 040825 10 od 14.11.2014.godine, te Žalbu protiv Rješenja broj: 43 0 St 040825 10 od 14.11.2014.godine.


PREDMET: Zahtjev da sud postupi po članu 29.stav 1. i članu 11. Zakona o stečajnom postupku a u vezi sa Rješenjem broj: 43 0 St 040825 10 od 14.11.2014.godine

Član 29. stav (1) Zakona o stečajnom postupku glasi: “U skladu sa odredbama ovog člana, skupština povjerilaca iz kruga povjerilaca bira odbor povjerilaca”. Protivno ovoj odredbi Zakona o stečajnom postupku stečajni sudija derogira nadležnosti Skupštine a uz sve to onemogućava pravo na žalbu protiv te svoje odluke (rješenja) a da nije decidno naveden član Zakona koji bi eventualno onemogućavao pravo na žalbu?! Članom 29 stav (7) na koji se stečajni sudija poziva jeste propisana mogućnost smjene člana Odbora povjerilaca od strane stečajnog sudije ali ne i postavljenje?!Postavljenje ili izbor člana Odbora povjerilaca propisuje član 29 stav (1) a za to je nadležna Skupština povjerilaca ne stečajni sudija?!

U vezi sa prethodno navednim predlažem da postupite u skladu sa članom 29.stav 1. i članu 11. Zakona o stečajnom postupku.da ne derogirate ovlasti Skupštine povjerilaca a u vezi sa izborom članova Odbora povjerilaca ili ukoliko smatrate da to ne trebate učiniti da omogućite pravo na žalbu na Rješenje broj: 43 0 St 040825 10 od 14.11.2014.godine u skladu sa članom 11.Zakona o stečajnom postupku.

PREDMET: Žalba protiv Rješenja broj: 43 0 St 040825 10 od 14.11.2014.godine.

Član 29. stav (1) Zakona o stečajnom postupku glasi: “U skladu sa odredbama ovog člana, skupština povjerilaca iz kruga povjerilaca bira odbor povjerilaca”. Protivno ovoj odredbi Zakona o stečajnom postupku stečajni sudija u svome Rješenju broj: 43 0 St 040825 10 od 14.11.2014.godine derogira nadležnosti Skupštine povjerioaca a uz sve to onemogućava pravo na žalbu protiv te svoje odluke (rješenja) a da nije decidno naveden član Zakona koji bi eventualno onemogućavao pravo na žalbu?! Članom 29 stav (7) na koji se stečajni sudija poziva jeste propisana mogućnost smjene člana Odbora povjerilaca od strane stečajnog sudije ali ne i postavljenje?!Postavljenje ili izbor člana Odbora povjerilaca propisuje član 29 stav (1) a za to je nadležna Skupština povjerilaca ne stečajni sudija?!

U vezi sa prethodno navednim predlažem da drugostepeni sud ukine pobijano Rješenje i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno postupanje a u skladu sa članom 29.stav 1.. Zakona o stečajnom postupku.

Novembar 17, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Jesu li radnici “Krivaje” iz Zavidovića ponovo prevareni?! AVAZ OTKRIVA: “Novi vlasnici” prijavili 97 od 1.030 radnika?!


Objavljeno: 15. 11. 2014 – 20:08

Autor: A. DŽONLIĆ

5423dd34-8028-41fe-b059-714db0765237-ortacka-grupa-718x44610403570_855157927851837_1910320865789242693_n

Ortačka grupa četiri firme iz Žepča i Zavidovića, okupljena kao “Krivaja Mobel”, do sada je Poreznoj upravi Federacije prijavila tek 97 radnika, iako je bila dužna prijaviti barem 450 njih sedam dana od preuzimanja firme, saznaje “Dnevni avaz”. Izmirenje obaveza Od nezadovoljnih aktera ove, prema svemu sudeći, predizborne priče u režiji premijera FBiH Nermina Nikšića (SDP), došli smo u posjed dobro skrivanog Ugovora o reguliranju statusa i uvezivanja staža zaposlenika. Uz ortačku grupu potpisali su ga Nikšić i predstavnik radnika Ferid Balić. Kupci su se, prema ugovoru, obavezali preuzeti svih 1.030 radnika i s njima potpisati ugovore o radu. – S radnicima koji trenutno rade (450, op. a.) potpisati ugovore i preuzeti ih sedam dana od preuzimanja firme. S preostalim radnicima (600, op. a.), izuzev s onima koji stiču pravo na penziju, ugovor potpisati najkasnije 60 dana od preuzimanja firme – piše u ugovoru. Nijedna od tih obaveza nije ispunjena, a većina radnika, faktički, radi neprijavljena, odnosno na grbači “Krivaje“ u stečaju. Vlada Federacije preuzela je na sebe izmirenje zaostalih obaveza prema onima koji do 31. decembra steknu pravo da idu u penziju. Saznajemo da je do sada ugovore s novim gazdama potpisalo više od 340 radnika, koji rade uglavnom u pogonu Furnirnice i Pilane, ali ti ugovori imaju punu pravnu važnost i snagu tek kada budu priloženi i prijavljeni u Poreznoj upravi, od kada teku i obaveze poslodavca prema radnicima. Iako već više od mjesec rade za nove gazde, radnici nisu dobili ni zaostale plaće, koje potražuju od stečajnog upravnika. Prvi sindikalista “Krivaje” u stečaju Ferid Balić kaže da je zatražio putem Odbora povjerilaca sastanak sa stečajnim upravnikom Hamdijom Muratovićem kako bi se riješila ova situacija. Muratović je, pak, kod kuće u Tuzlanskom kantonu suočen s potvrđenom optužnicom zbog zloupotrebe položaja i ovlasti, i to kao stečajni upravnik “Frigosa” iz Čelića. Osim medija, on ovih dana izbjegava i radnike “Krivaje”, baš kao i donedavni menadžer “Krivaje” Suad Džindo, protiv kojeg je potvrđena optužnica za kriminal u sarajevskoj “Skenderiji”, kojom je “rukovodio” prije zavidovićke “Krivaje”. Prodaja stvari Niko, pa ni nadležni u Općinskom sudu Zenica, ne žele komentirati informaciju da su tri žepačke firme “Makro-drvo” Orahovica, “Marić-Žepče” Donje Ravne i “Prograd” Donja Golubinja te tek registrirani “Fedis” Zavidovići početkom oktobra na osnovu Ugovora o prodaji nekretnina i pokretnih stvari od 24. septembra, u Odjeljenju sudskog registra Općinskog suda u Zenici prvostepeno registrirali firmu “Krivaja Mobel”. U novu firmu unijeli su imovinu stečajnog dužnika “Krivaja” Zavidovići, iako je ugovorom definirano da to mogu učiniti tek kada ispune sve obaveze.

607_20140924160200_krivaja_fena

Balić: Tražio sastanak

Na naš upit sindikalisti Baliću ko će izmiriti obaveze prema radnicima dok oni zvanično ne budu dio nove firme te raste li ovakvim postupcima zahtjev radnika prema “stečajnoj masi” na sudu, Balić je odgovorio:

- Ma, kakva stečajna masa, 3.500 ljudi traži namirenje. Potraživanja su stotinu miliona, a imovina vrijedi pedeset puta manje. Nema ništa od zaostalih plaća, neka se pomire s tim, dobro je da sačuvamo ikakav posao.

Historija se ponavlja

Kako saznajemo, na registraciju nove firme “Krivaja Mobel” žalbu je podnio zastupnik bivših vlasnika, braće Mujanović, koji su s Vladom FBiH 2008. napravili “Krivaju 1884”. Ta firma je propala, a sada su Vlada FBiH i “Krivaja 1884” na sudu, s međusobnim tužbama za naknadu štete. Slučajno ili ne, “Krivaja 1884” formirana je 24. septembra 2008., a njena nasljednica “Krivaja Mobel” šest godina poslije, 24. septembra 2014.
Autor: A. DŽONLIĆ

Izvor:

See more at:

http://m.avaz.ba/clanak/146434/avaz-otkriva-novi-vlasnici-prijavili-97-od-1-030-radnika#sthash.29xKFWLs.dpuf

 

Najnoviji tekstovi o Krivaji u Avazu, link:

http://www.avaz.ba/pretraga?keyword=krivaja

 

NAPOMENA:

U vezi sa ovim:

Historija se ponavlja

Kako saznajemo, na registraciju nove firme “Krivaja Mobel” žalbu je podnio zastupnik bivših vlasnika, braće Mujanović, koji su s Vladom FBiH 2008. napravili “Krivaju 1884”. Ta firma je propala, a sada su Vlada FBiH i “Krivaja 1884” na sudu, s međusobnim tužbama za naknadu štete. Slučajno ili ne, “Krivaja 1884” formirana je 24. septembra 2008., a njena nasljednica “Krivaja Mobel” šest godina poslije, 24. septembra 2014.

Tačno, i mi smatramo “da će se istorija ponoviti”, da će Kantonalni sud u Zenici uvažiti žalbe protiv registracije iz razloga koje su predviđeni članom 92 i 93. Zakona o izvršnom postupku (polaganje cjelokupne prodajne cijene i dosuda nekretnina) , koji je iznad svakog internog dogovaranja, pa i iznad Ugovora o kupovini i prodaji od 24.09.2014.godine, na osnovu kojeg se nastoji osnovati “Krivaja Mobel”d.o.o.Zavidovići, a i zbog razloga koje u svojoj žalbi eventualno ističe “Ferimpex”d.o.o.Zavidovići (prepostavljamo da se radi o neriješenom prethodnom pitanju a koje se odnosi na pravnu zajednicu između “Ferimpex”-a i IP”Krivaja” kojim se nastojala registrovati “Krivaja 1884”), posebno jer se zna da je u tu “pravnu zajednicu” koju priznaju i sudovi, pa i stečajni sud,  bila unesena sva imovina koju sada nastoji unijeti i “Krivaja Mobel”.

Novembar 16, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Krivični zakon Bosne i Hercegovine


Krivicni_zakon_BiH_-_precisceni_nezvanicni_tekst

Novembar 15, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Krivična djela počinjena u stečaju, u vezi sa stečajem i stečajnim postupkom.pravna analiza!


Krivična djela počinjena u stečaju, u vezi sa stečajem i stečajnim postupkom.pravna analiza!

Novembar 15, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Član 29. stav (1) Zakona o stečajnom postupku glasi: “U skladu sa odredbama ovog člana, skupština povjerilaca iz kruga povjerilaca bira odbor povjerilaca”. Protivno ovoj odredbi Zakona o stečajnom postupku stečajni sudija derogira nadležnosti Skupštine a uz sve to onemogućava pravo na žalbu protiv te svoje odluke (rješenja)?! Članom 29 stav (7) jeste propisana mogućnost smjene člana Odbora povjerilaca od strane stečajnog sudije ali ne i postavljenje?!Postavljenje ili izbor člana Odbora povjerilaca propisuje član 29 stav (1) a za to je nadležna Skupština povjerilaca ne stečajni sudija?!


BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U ZENICI

Broj: 43 0 St 040825 10 St

Zenica, 14.11.2014.godine

Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Sanja Pavlić, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom društvom IP KRIVAJA d.o.o. Zavidovići, ul. Radnička bb, Zavidovići, odlučujući o smjeni člana odbora, po zahtjevu člana odbora povjerilaca, u skladu sa članom 29.stav 7 Zakona o stečajnom postupku, van ročišta dana 14.11.2014. godine donio je:

R J E Š E N J E

Smjenjuje se član odbora povjerilaca Hasan Hasić – JP ŠPD ZE-DO Kantona Zavidovići ispred povjerilaca sa velikim potraživanjima, koji je izabran na Skupštini povjerilaca dana 29.06.2012., a umjesto istog postavlja se za člana odbora povjerilaca iz reda povjerilaca sa velikim potraživanjima Amra Pojskić, rukovodilac djelatnosti snabdjevanja električnom energijom JP Eektroprivreda d.d. Sarajevo, Podružnica Elektrodistribucija Zenica.

O b r a z l o ž e n j e

U spis suda dostavljen je podnesak od 11.11.2014. godine, zahtjev člana odbora povjerilaca Hasić Hasana, za donošenje odluke o smjenjivanju člana odbora povjerilaca iz razloga lične prirode.

Odredbom člana 29 stav 7. Zakona o stečajnom postupku propisano je da stečajni sudija može smijeniti člana odbora, po službenoj dužnosti, na zahtjev člana odbora ili na zahtjev skupštine povjerilaca, te da će stečajni sudija prije nego što donese odluku o smjenjivanju saslušati tog člana odbora. Kako je zahtjev za smjenu podnio sam član odbora, te kako je samim podneskom iskazana volja za razrješenjem, sud je donio rješenje kao u izreci bez saslušanja člana odbora.

Umjesto smijenjenog člana odbora u skladu sa gore navedenom odredbom Zakona o stečajnom postupku imenovano je drugo lice ispred povjerilaca sa velikim potraživanjima Amra Pojskić.

PRAVNA POUKA: STEČJNI SUDIJA

Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba Sanja Pavlić

Šta propisuje Zakon o stečajnom postupku, evo link:

Zakon-o-stečajnom-postupku-FBIH

Krivaja puna problema

Novembar 14, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Prijedlog stečajnog upravnika da se u Odbor povjerilaca IP”Krivaja” Zavidovići u stečaju, postavi Emina Šahman


Prijedlog stečajnog upravnika da se u Odbor povjerilaca postavi Emina Šahman

Novembar 14, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Dvije firme a jedna, odgovornost za besvlašće se pokušava prebaciti na pojedince konkretno na Jasnu Duraković, Krivaja u stečaju nastavlja sa pravljenjem gubitaka.Ni sami ne znaju šta je Krivaja a šta Mobel?!


Dvije firme a jedna, odgovornost za besvlašće se pokušava prebaciti na pojedince konkretno na Jasnu Duraković, Krivaja u stečaju nastavlja sa pravljenjem gubitaka

Novembar 14, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Prati

Get every new post delivered to your Inbox.