KRIVAJA ZAVIDOVIĆI

GLASNIK POVJERILACA

Ukoliko Kantonalni sud u Zenici uvaži žalbu “Ferimpex”-a biće veselo, jer pada cijeli koncept premijera Nermina Nikšića u vezi sa prodajom “Krivaje” takozvanoj “ortačkoj grupi”!


BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U ZENICI

Broj: 43 0 St 040825 10 St

Zenica, 31.10.2014.. godine

KANTONALNOM SUDU U ZENICI

Predmet: Dostava spisa radi odlučivanja po žalbi

PRAVNA STVAR

Stečajni dužnik IP” Krivaja ” d.o.o. Zavidovići.

Dostavlja se spis radi donošenja odluke povodom žalbe.

Naziv, datum i broj pobijane odluke: Rješenje od 13.10.2014. godine broj: 43 0 St 040825 10 St

Broj lista odluke: __.

Ko i kada je izjavio žalbu: advokat Almir Gagula dana 28.10.2014. godine

Broj lista žalbe: ___.

Kada je pobijana odluka dostavljena podnosiocu žalbe: 17.10.2014. godine.

Odgovor na žalbu podnio je IP „Krivaja“ Zavidovići u stečaju

Broj lista odgovora: __.

Prilažu se prepisi pobijane odluke, žalba, odgovor na žalbu i dostavnice.

S obzirom na izuzetnu obimnost spisa IP „Krivaja“ Zavidovići u stečaju u postupku po rješavanju po žalbi nismo u mogućnosti dostaviti kompletan spis, ali ćemo na vaše traženje dostaviti Vam svu potrebnu dokumentaciju iz spisa koja Vam je potrebna za odlučivanje.

Stečajni sudija

Sanja Pavlić, s.r.

Oktobar 31, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentariši

Kako je Vlada Federacije BiH direktno uzurpiravši sudske ovlasti vodila i usmjeravala stečajni postupak nad IP”Krivaja”d.o.o.Zavidovići, da se ne zaboravi.Sve spinovi i laži sa ciljem “guranja projekta zahjebi krivajine povjeroce”?!


Sarajevo, 18.4.2012. godine) – Ugovor o komisionim poslovima između Federalnog zavoda za zapošljavanje (FZZZ) i Razvojne banke Federacije BiH, koji je u funkciji očuvanja proizvodnog procesa i postojećeg nivoa zaposlenosti u IP “Krivaja” d. o. o. – u stečaju, Zavidovići, potpisan je danas u Sarajevu.

Radi se o ugovoru kojim se regulira implementacija komisione kreditne linije kod Razvojne banke FBiH iz namjenskog depozita FZZZ-a u iznosu od 6.000.000 KM, a u skladu sa Zaključkom Vlade Federacije BiH od 28. marta 2012. godine.

Kenan Rešo, direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje, istakao je da je riječ o jednom kvalitetnom rješenju za preduzeće Krivaja, koje će se pozitivno odraziti na cjelokupnu privredu Zeničko-dobojskog kantona. Također, najavio je i da će u skladu sa Programom mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla biti osigurano dodatnih 1.500.000 KM kao podrška IP „Krivaja“ za dokup staža za ukupno 204 radnika koji su stekli pravo na penzionisanje ili su „pred“ penzionisanjem. Preduslov za to je da IP „Krivaja“ dostavi poseban program zbrinjavanja zaposlenika odobren od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Potpisivanje Ugovora pozdravio je premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, podsjećajući da je taj čin rezultat ranijeg dogovora u vezi sa spašavanjem “Krivaje”.

Istaknuo je opredjeljenje Vlade FBiH da se maksimalno angažira na očuvanju svakog radnog mjesta i otvaranju novih, uz ocjenu da model spašavanja nekadašnjeg proizvodnog giganta i brenda kakav je “Krivaja” pokazuje da stečaj ne mora nužno voditi u likvidaciju, nego da može biti i nova prilika.

Premijer Nikšić iskazao je zahvalnost svima koji su doprinijeli rješavanju pitanja vezanih za “Krivaju”, a posebno radnicima koji su potvrdili veliku privrženost vlastitoj kompaniji, te uputio apel da se i grupi radnika koja je, u međuvremenu, ostala bez posla omogući uključivanje u radni proces.

Na značaj očuvanja proizvodnih kapaciteta spomenute kompanije i zaključenog kreditnog aranžmana ukazali su i generalni direktor IP “Krivaja” d.o.o. Suad Džindo i Ramiz Džaferović, predsjednik Uprave Razvojne banke FBiH.

Istaknuto je da je, zahvaljujući programu Vlade FBiH, proces proizvodnje u Krivaji pokrenut te da su u toj kompaniji trenutno zaposlena 1.053 radnika, a da će odobrena kreditna sredstva omogućiti nabavku repromaterijala i daljnju proizvodnju.

Ocijenjeno je da “posao” oko “Krivaje” još nije završen, ali i da ova kompanija ima perspektivu, s obzirom na to da joj se vraćaju raniji kupci te njenu orijentiranost ka izvozu.

U tom kontekstu, spomenute su i ponude za konkretne ugovore, uključujući i posao za izvjesnog francuskog kupca, vrijedan oko 15 miliona eura.

Kreditna linija koja se implementira putem Razvojne banke FBiH podrazumijeva komisioni kredit od 6.000.000 KM iz namjenskog depozita FZZZ-a, s kamatnom stopom od tri posto i otplatnim periodom od pet godina, uz grejs-period od jedne godine.

Izvor:

Kredit Krivaji

Oktobar 30, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentariši

Krivična prijava protiv čelnika Vlade FBiH: Radnici potražuju tri miliona KM


Travničko advokatsko društvo podnijelo je krivičnu prijavu protiv Nermina Nikšića, premijera Vlade FBiH, Ante Krajine, federalnog ministra finansija, Petra Ivoševića, pomoćnika ministra u Sektoru za trezor u federalnom Ministarstvu finansija i Melihe Mujezinović – Katana, zaposlene u Vladinom Uredu za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH, zbog krivičnog djela neizvršavanje odluke Ustavnog suda BiH.

Lista povjerilaca

Prema navodima prijave, navedena četvorka je svjesno zanemarila obavezu da sačini listu povjerilaca, koja bi bila osnov za planiranje sredstava za isplatu, uz naznaku perioda u kojem se isplata planira izvršiti tako da bi svi povjerioci mogli znati kada će biti namireni.

- Iako je Ustavni sud BiH naložio strogo poštivanje redoslijeda za namirenje, to nije ispoštovano. Prema našim saznanjima, iznos od 35.000.000 KM, koji je bio planiran u proteklim godinama za izvršenje sudskih presuda i rješenja, isplaćen je mimo liste. Isplate su vršene na način da je Vlada FBiH donosila odluke o zaključenju ugovora o vansudskim nagodbama, tako da je u cjelini suspendovana primjena Zakona o izvršnom postupku FBiH i na taj su način kršena prava povjerilaca, u ovom slučaju radnika namjenske industrije u FBiH (preduzeća Binas, Vitezit…, op.a). Odgovorne osobe iz prijave počinile su niz radnji kako bi u povoljniji položaj dovele samo jednu grupu povjerilaca koji su članovi sindikata, mišljenja je Adil Lozo, jedan od predstavnika povjerilaca.

Više na linku:

Krivična prijava protiv čelnika Vlade FBiH: Radnici potražuju tri miliona KM

Oktobar 30, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Spor u pogledu pravne zajednice Krivaja 1884


Spor u pogledu pravne zajednice Krivaja 1884

Oktobar 30, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Vlada Federacije BiH nastavlja “voditi stečajni postupak” umjesto stečajnog suda, te umjesto suda određuje ko će biti povjerilac, ko će upisati hipoteku i tako dalje i tako dalje?! Nermin Nikšić je pravnik, pa time još čudnije šta potpisuje i kakve zaključke donosi?! Umjesto Razvojne banke Federacije BiH povjerilac po osnovu kredita postaje Zavod za zapošljavanje a otplata se odgađa dok ortačka grupa ne formira glavnicu od 6 miliona maraka, plus kamate na taj iznos od 3 odsto


Umjesto Razvojne banke povjerioc postaje Zavod za zapošljavanje a otplata se odgađa dok ortačka grupa ne formira glavnicu od 6 miliona maraka, plus kamate na taj iznos od 3 odsto

Čemu ovo?!

Pretpostavka u vezi sa optimalizacijom radnih mjesta (određenim tehnološkim viškovima i prijevremenim penzionisanjima), dok se skupi glavnica radom “Krivaje”(firma se radom sama otplaćuje,stvaranjem nove vrijednosti glavnice) , pa da se radnici koju budu povremeno u grupicama  proglašavani tehnološkim viškovima ili prijevremeno penzionisani da  mogu za određeno vrijeme biti  zbrinuti na Zavodu za zapošljavanje (birou) od uplata “rata” za “kredit”?! Jednim “udarcem” postepeno “ratama otplate kredita” kupuješ firmu i rješavaš se viškova i tereta u vidu nedovoljno produktivne radne snage?!

Oktobar 29, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Umjesto da uplate cjelokupni iznos kupoprodajne cijene 8 miliona i 700 hiljada, plus PDV na taj iznos u roku od 30 dana od 29.09.2014.godine (kad su proglašeni na zapisnik o javnoj prodaji ili licitiaciji najboljim ponuđačima, bez “Fedis”-a) , u skladu sa članom 92.Zakona o izvršnom postupku, oni daju pomalo kao da udjeljuju milostinju nekome?! Uplatili 471 hiljadu KM 22.10.2014. i 29 000 KM 24.10.2014.godine?! Vlada Federacije BiH uzurpira sudske ovlasti i reprogramira ima dug za kredit u iznosu od 6 miliona KM.Ovako “nezavisno pravosuđe” ne postoji ni u Bangladešu?!


Krivaja u stečaju dokaz o uplati depozita na ime kupoprodaje imovine u iznosu od 471 000 22.10 i 29 000 24.10.2014

Oktobar 29, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Žalba advokatice Nermine Pivić u kojoj na strani 2 iste advokatica Nermina Pivić navodi da se vodi krivična istraga protiv stečajnog sudije,stečajnog upravnika i svih stečajnih organa stečajnog postupka nad IP”Krivaja”d.o.o.Zavidovići


Žalba advokatice Nermine Pivić u kojoj se na strani 2 iste navodi da se vodi krivična istraga poritv stečajnog sudije,stečajnog upravnika i svih stečajnih organa

Oktobar 28, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Advokat “Ferimpex”-a Almir Gagula u svojoj žalbi žestoko optužuje provostepeni stečajni sud (sudiju) za nezakonitost u postupanju u stečajnom predmetu “Krivaja”d.o.o.Zavidovići.Na posljednjoj to jest petoj stranici žalbe najavljuje krivične prijave protiv odgovornih za nezakonito postupanje u stečajnom postupku nad “Krivaja”d.o.o.Zavidovići


Advokat Ferimpex Almir Gagula žestoka žalba protiv sudijine samovolje 28.10.2014

Oktobar 28, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

KRIVAJA: PRED NOVIM POČETKOM ILI POČETKOM KRAJA.


Industrijsko preduzeće Krivaja u proteklih 20-ak godina, nekoliko puta je bilo pred novim početkom ili pak početkom kraja.

Ta ocjena je zavisila od toga kako je ko posmatrao poteze većinskog vlasnika – Federalne Vlade.

Krivaja je prije mjesec dana dobila nove vlasnike koji se ipak nadaju uspjehu. S druge strane, radnici baš i nisu optimistični.

VIDEO SNIMAK NA LINKU:

BHT 1 VIDEO PRILOG O “KRIVAJI”

 

Izvor:

BHT1

 

NAPOMENA:

Nemojte praviti istu pogrešku koju su pravili braća Mujanovići Bige, nemojte biti osioni i bahati kao što su oni bili osioni i bahati, jer su se i suviše pouzdali u Vladu Federacije BiH i nisu bili spremni za dogovore za povjeriocima, pa se desilo šta se desilo sa njihovim “projektom Krivaja 1884”.

Da ćemo se pravno boriti za svoja potraživanja, borit ćemo, makar ta borba trajala i godinama i desetinama godina, nećemo odustati od svojih potraživanja!

Još nešto, braća Mujanovići su imali mnogo jaču političku podršku nego što će te je vi bilo kada imati, a uz to su imali mnogo, mnogo hiljada i desetina hiljada puta povoljniji Ugovor za povjerioce i radnike, nego što je sadašnji Vaš ugovor.

 

Pitanje?!

Da li će “crveni SDP-ovac sindžirkalista Ferid Balić otjerati svoje kolege u sinđikatu a koji “ne misle njegovom glavom” ili će oni otjerati “crvenog sindžirkalistu” poslušnika SDP-a i Nermina Nikšića, jer mu je “crvena partija” izgubila vlast?!

 

Oktobar 27, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Šta se događa sa zavidovićkom kompanijom? MALVERZACIJE “Krivaja Mobel” već prebacila imovinu na sebe?


Autor: A. DŽONLIĆ

MALVERZACIJE “Krivaja Mobel” već prebacila imovinu na sebe?

Hamdija Muratović, stečajni upravnik ranjenog zavidovićkog drvnog giganta “Krivaje”, uporno je tokom jučerašnjeg dana odbijao naše pozive da pojasni situaciju u vezi s ovim preduzećem, a nisu pomogla ni uvjeravanja Hasana Hasića, predsjednika Odbora stečajnih povjerilaca ove firme.

Izmirenje obaveza

Sredinom naredne sedmice, tačnije 29. oktobra, istječe prvi od dva mjeseca predviđena za izmirenje obaveza, što je ponudila ortačka grupa sastavljena od četiri firme. Ugovor ovjeren kod notara podrazumijevao je plaćanje 8,7 miliona, i to 870.000 KM odmah, 500.000 za 30 dana (do 29. oktobra) te 480.000 u posljednjoj rati (do 29. novembra). Preostalih šest miliona i 850 hiljada KM je otplata kredita, za što do srijede, 29. oktobra, treba položiti bankovnu garanciju, u saradnji s Razvojnom bankom Federacije, kojoj se taj iznos i duguje.

Šta su kupci ispoštovali, a šta nisu, zna stečajni upravnik, koji se u međuvremenu “zabavio” potvrđenom optužnicom koju je protiv njega podiglo Tužilaštvo Tuzlanskog kantona u slučaju “Frigos Ćelić”. Hoće li Muratović uskoro biti suočen s novim procesom, ovisi o istrazi koju vode MUP i Tužilaštvo u Zenici. Postojanje istrage u slučaju “Krivaja i kredit Razvojne banke” potvrdila nam je Nermina Pivić, advokatica koja zastupa više od 500 radnika. Ipak, kako kaže, ne može govoriti o čemu je svjedočila da ne bi ugrozila istragu.

Protekle sedmice je na nadležnom sudu registrirana firma “Krivaja Mobel”. Prema tvrdnjama dijela uposlenika, nova firma je kao svoju imovinu upisala imovinu “Krivaje” u stečaju. Predsjednik Odbora povjerilaca Hasan Hasić tvrdi da je to nemoguće, jer oni postaju vlasnici imovine tek nakon okončanja uplate cijelog iznosa, dakle, kad se izmire i obaveze prema Razvojnoj banci. Ipak, priznaje da taj odgovor ni on sam nije dobio od stečajnog upravnika. – Vjerovatno su samo registrirali firmu, bez imovine, kako su to uradili i prethodni vlasnici, braća Mujanović s “Krivajom 1884” – kaže Hasić.  Na naš upit zašto nikad nije sazvana Skupština povjerilaca, koja bi odlučila o najpovoljnijoj ponudi, Hasić kaže da “nijedan stečajni sudija u slučaju ’Krivaje’ to nije želio zbog loših iskustava s pokušajima da okupe više hiljada ljudi na jednom mjestu”.  Radi ‘Furnirnica’ – Tvrdim da smo svaki postupak proveli u dogovoru sa stečajnim sudijom, prije Ramom Ljevakovićem, a sada Sanjom Pavlić – ističe Hasić.  U međuvremenu, “Krivaja”, sa ili bez dodatka “Mobel”, radi na nivou na kojem je radila i prije ugovora. Radi samo “Furnirnica”. U predizborni “balon” SDP-a o osiguranju hiljadu radnih mjesta za radnike “Krivaje” u gradu drveta gledaju s podsmijehom.  – Koliko smo vjerovali Nikšićevoj vladi i obećanjima, novim kupcima i ko zna kojem pokretanju, pokazuju rezultati izbora i gdje je završio SDP u ovom gradu. Uvjereni smo da ni ova, treća priča o pokretanju “Krivaje” neće dugo, jer je pokrenuta s neiskrenim namjerama – kazao nam je jedan od sindikalnih čelnika, koji je zamolio da mu “radi sigurnosti radnog mjesta” ne objavljujemo ime.

- See more at: http://www.avaz.ba/clanak/142635/malverzacije-krivaja-mobel-vec-prebacila-imovinu-na-sebe#sthash.2AKjcrQe.dpuf

 

NAPOMENA:

Pod obrazloženjem da spašava “radna mjesta” odlazeća Vlada Federacije BiH  reprogramira (odgađa) obavezu ortačkoj grupi a koja nema ni toliko novca da uplati kupoprodajnu cijenu u iznosu od 8 miliona i 700 hiljada KM, a hoće “peševi” da “progutaju kita Krivaju”.

 Ponovo Ramo Ljevaković na registraciji i “Krivaja Mobel”d.o.o.Zavidovići, kao što je bio i na registraciji “Krivaja 1884”d.o.o.Zavidovići?!

Odluka Vlade FBiH

Vlada FBiH jučer je, s ciljem zadržavanja broja zaposlenih, dala saglasnost na preuzimanje i reprogram kredita od Ortačke grupe, uz uvjet da se formira nova glavnica od 6.000.000 KM s pripadajućom redovnom i zateznom kamatom obračunatom do dana preuzimanja kredita, s rokom otplate od sedam godina (šest godina i jedna godina grejs perioda), s kamatnom stopom tri posto, saopćeno je.

Uvjet je da bude zadržano postojeće sredstvo osiguranja/kolateral, kojim će Federalni zavod za zapošljavanje zadržati prvi rang upisa na hipoteku, uz obavezu Ortačke grupe za kupovinu imovine IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići – u stečaju da zadrži broj zaposlenih koji je utvrđen osnovnim ugovorom, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

- See more at:

http://www.avaz.ba/clanak/142635/malverzacije-krivaja-mobel-vec-prebacila-imovinu-na-sebe#sthash.2AKjcrQe.4MJzb2wJ.dpuf

 

Oktobar 26, 2014 Posted by | Uncategorized | Komentari su isključeni

Prati

Get every new post delivered to your Inbox.